Aktuelt

Vi er med og baner vei for etisk handel

Vi bruker innkjøpsmakten vår og stiller krav om etiske og grønne innkjøp. For oss er det viktig å bane vei for gode arbeidsforhold og miljøvennlige produkter. Nå skal vi fornye vår strategi for innkjøp og da blir etisk handel og miljøkrav enda viktigere.

Karrieresenter Rogaland kan hjelpe arbeidsledige og permitterte

  – Det er mange i fylket vårt som nå har behov for å legge en plan B. Karrieresenter Rogaland står klare til å hjelpe de som trenger råd og veiledning om hvilke muligheter som finnes, både ungdom og voksne, sier Lasse Eide, seksjonssjef for karriereveiledning og voksenopplæring.

Statlig tiltakspakke for digitale bibliotek

Rogaland fylkesbibliotek er tildelt drøyt 2,2 millioner kroner fra Nasjonalbiblioteket til e-bøker og digital formidling i bibliotek.

1,7 millioner kroner til vannmiljøtiltak

  Mange nordmenn tar rent vann som en selvfølge, men i flere elver og vatn i Rogaland er dette en stor utfordring. I dag fordelte fylkesutvalget 1,7 millioner kroner til ulike prosjekter som skal bedre vannkvaliteten i fylket.

Fem millioner til reiselivet i Rogaland

Fylkestinget ønsker å støtte reiselivsnæringen gjennom koronakrisen. Fem millioner kroner bevilges tiltak som kan hjelpe næringen - og særlig destinasjonsselskapene – i den krevende situasjonen.

9,2 millioner til bedriftsintern opplæring

Private bedrifter med omstillingsbehov kan søke støtte fra fylkeskommunens tilskuddsordning bedriftsintern opplæring. Søknader vurderes fortløpende.

Regionale utviklingstrekk i Rogaland for 2020

Vi går spennende og usikre tider i møte, både i Rogaland, i Norge, ja i hele verden. Korona-situasjonen har snudd opp ned på mange av våre viktige samfunnsområder. Selv om vi vet at mye vil normalisere seg når korona-situasjonen er over, kommer også enkelte samfunnsområder til å bli endret i lang tid framover. Hvordan samfunnet utvikler seg vil bare framtiden kunne si noe sikkert om.

— En stor dag for Rogaland! 

Fylkesordfører Marianne Chesak var en av talerne på den digitale åpningen av Hundvågtunnelen og Eiganestunnelen i dag, onsdag 22. April.  

Midler til miljøtiltak og friluftsliv

Totalt er nær 5,7 millioner kroner fordelt til miljøtiltak, friluftslivsformål og friluftsområder i Rogaland.

– Vi er med på dugnaden, bruk oss!

– Vi har klar prosjekter innen veg og bygg for en milliard kroner. Mange av disse kan settes i gang på svært kort sikt. Med friske statlige midler kan vi bidra til å holde hjulene i gang i næringslivet i fylket, sier fylkesordfører Marianne Chesak.

Fylkesmesterskap for ungdomsbedrifter

Onsdag 4. mars arrangeres fylkesmesterskapet for ungdomsbedrifter, med rekordstor deltakelse.

Tilskudd til bedriftsintern opplæring

Bedriftsintern opplæring (BIO) er en tilskuddsordning til opplæringsprosjekter som skal gi ansatte kompetanseheving i forbindelse med en bedrifts omstilling.

Noe bedre resultat enn ventet

Det foreløpige årsregnskapet for 2019 viser at Rogaland fylkeskommune hadde et korrigert netto driftsresultat på 286,3 millioner kroner.   Dette tilsvarer fire prosent av driftsinntektene til Rogaland fylkeskommune.

Bærekraftig – men hvordan?

  – Vi må handle raskere, prioritere hardere og ta større risiko. Vi har ikke tid til omkamper. Oppgavene er store. Da må vi samarbeide og trekke i samme retning her i fylket, sier fylkesordfører Marianne Chesak.

Bærekraftig håndtering av overskuddsmasser

Bedre ordninger for gjenbruk av overskuddsmasser som stein, jord og leire kan gi betydelige klima- og miljøgevinster.

4,4 millioner til frivillige organisasjoner

Speidernes beredskapsgruppe Sør-Vest er en av de 50 frivillige organisasjoner i Rogaland som tilsammen har fått 4,4 millioner kroner.

Pilotanlegg for oppdrett av kråkeboller

Urchinomics har inngått avtale med Rogaland Havbrukspark om å etablere et pilotanlegg for oppdrett av kråkeboller på land.

Støtte til festivaler og kulturarbeid

Norsk orgelfestival er en av festivalene som har fått støtte når 2,6 millioner kroner ble fordelt til festivaler, kunst og kulturtiltak i Rogaland. 

Får øke oppdrettsproduksjonen

Jæren og Ryfylke er blant landets ni produksjonsområder hvor fiskeoppdrettere får grønt lys til å øke produksjonen. Søknadsfrist er 25. februar.

700.000 til bibliotekutvikling

Rogaland fylkeskommune har fordelt 700.000 kroner til bibliotekutvikling for 2020.

Til toppen