Aktuelt

700.000 til bibliotekutvikling

Rogaland fylkeskommune har fordelt 700.000 kroner til bibliotekutvikling for 2020.

Fossan ny næringssjef

Etter fire år med innovasjonsarbeid i Sandnes kommune ser Mette Fossan fram til å bli Rogaland fylkeskommunes nye næringssjef.

Nye bysykler

Splitter nye bysykler står nå i elleve kommuner i Rogaland. Den nye bysykkelen er sterkere, bedre og er utstyrt med ny motor som gjør det lettere å sykle i bakker. Med en kolumbus billett kan du leie en bysykkel, ta bussen eller begge deler.

Hva kan fylkeshuset bli i fremtiden?

I dag er det Rogaland fylkeskommune som holder til i ærverdige «gamle Stavanger sykehus». Men hvordan skal bygget og eiendommen, med den flotte parken, brukes i fremtiden?  

Hvert enkelt liv tapt, er ett for mye

Om lag 400 personer skades i trafikken på veiene i Rogaland hvert år. Torsdag 9. januar minnes vi de som omkom i trafikken, og viser omtanke for de som ble skadet.

Kan få verdens første ombygde fullelektriske hurtigbåt

Rogaland Fylkeskommune ved Kolumbus har fått tildelt 12 millioner kroner av Miljødirektoratet til å bygge om en hurtigbåt fra å være dieseldrevet til å bli fullelektrisk og utslippsfri.  

Overtaking av fylkesvegane frå 1. januar 2020

Frå 1. januar 2020 tek fylkeskommunane over totalansvaret for fylkesvegane. Rogaland fylkeskommune skal då stå for mellom anna bygging og drift av 2 500 kilometer fylkesveg.

Miljøstrategi for kollektivtransport 2020-2023 er på plass

Strategien tar for seg teknologivalg for båt, buss og ferje, i by og distrikt.

Miljøvernprisen 2019 til Magnus Søyland

Magnus Søyland får prisen for sitt årelange engasjement med forvaltningen og skjøtselen av kystlyngheiene i Sør-Rogaland.

Pris til podkasten «Universelt utformet»

  Anders Ekkje Slettebø og Erling Håmsø får Tilgjengelighetsprisen 2019 med podkasten «Universelt utformet». Mennene bak podkasten er genuint opptatt av å gjøre digitale plattformer tilgjengelige - for alle brukergrupper. Gjennom 26 episoder snakker de om hva som må til for å lykkes.

Bragdprisen 2019 til Terje Aven

UiS-professor Terje Aven er en av de ledende forskerne i verden innen risikofeltet. For sin samfunnsinnsats nasjonalt og internasjonalt tildeles han fylkeskommunens Bragdpris 2019.

- En veldig god avtale for alle i regionen

Ordførerne på Nord-Jæren er enige med staten om en byvekstavtale. Fylkesordfører Marianne Chesak understreker at avtalen kommer alle folk i regionen til gode.

Gode erfaringer med å fjerne karakterer i orden og atferd

De seks videregående skolene som har vært med i forsøket opplever at relasjonene mellom lærere og elever blir sterkere.

Alternative budsjettforslag

Alternative forslag til årsbudsjett og økonomiplan ble presentert under fylkesutvalgets møte 26. november.

Tildeling regionale utviklingsmidler

Andre tildelingsrunde av  Regionale utviklingsmidler 2019 har fordelt  3,7 millioner kroner til 19 ulike prosjekter i fylket.

Et privilegium å være fylkesordfører

I fire år har hun styrt Rogaland med hjertevarme og bestemt hånd. Solveig Ege Tengesdal har flest gode minner, men tar et oppgjør med hetsen hun opplevde i kjølvannet av de nye bomringene. 

Søk om trafikksikkerhetsmidler

Trenger din kommune fortau, sykkelvei eller bedre belysning? Nå kan alle kommuner i Rogaland søke om midler til trafikksikkerhetstiltak på fylkeskommunale og kommunale veier.

Rogaland fylkesting 2019-2023

Her er oversikt over de 47 representantene i Rogaland fylkesting 2013-2023

Politiske utvalg i perioden 2019-2023

Fylkesutvalget, opplæringsutvalget, samferdselsutvalget og regional- og kulturutvalget for perioden 2019-2023 har følgende medlemmer:

Engasjement på to hjul

Marianne Chesak er historisk som Rogaland fylkeskommunes tredje kvinnelige fylkesordfører. På rad! Hun lover å være en lyttende og konstruktiv fylkesordfører.  

Til toppen