Grunn-Service AS får tilbud om å bygge ny etappe av Bussveien

3D-animasjon av krysset ved Forusbeen - Klikk for stort bildeIllustrasjon av hvordan den nye rundkjøringen blir ved fylkesvei 44 og Forusbeen. Multiconsult  Rogaland fylkeskommune tilbyr en ny, stor kontrakt i forbindelse med byggingen av Bussveien. Det er Grunn-Service AS som er innstilt til å bygge den neste bussvei-etappen mellom Gausel og Sandnes.

Tilbudet har en verdi på cirka 500 millioner kroner. Det var tre andre entreprenører med i konkurransen.

Kontrakten gjelder bygging av Bussveien mellom Nådlandsbråtet i Stavanger kommune og Hans og Grete stien i Sandnes kommune. Byggeperioden er anslått å vare nesten fire år og skal være ferdig i løpet av 2025. I tillegg skal Seabrokers og Total Betong bidra i prosjektet.

Entreprenørene som ikke ble valgt har 10 dagers klagefrist (karensperiode) på innstillingen fra fylkeskommunen. Når karensperioden er over, skriver fylkeskommunen kontrakt med entreprenøren.

– Det er kjekt å få prosjektene ut i markedet. Dette er den andre store kontrakten fylkeskommunen går ut med på bare få uker. Slike kontrakter har stor verdi for bygg- og anleggsbransjen i regionen, og jeg har stor tro på verdien Bussveien tilfører Nord-Jæren når den er ferdig mellom Stavanger og Sandnes i 2026, sier Harald Bøhn, enhetsleder for Bussveien i Rogaland fylkeskommune.

Portrettbilde av enhetsleder Bussveien, Harald Bøhn.  - Klikk for stort bildeEnhetsleder Bussveien, Harald Bøhn. Rogaland fylkeskommune  

Har tatt tid å realisere

Prosjektet som nå skal bygges, har vært planlagt lenge. Planarbeidet startet allerede i 2010, og det tok sju år før planen ble vedtatt.

– Sammen med kommunene ble det brukt mye tid på å finne de beste løsningene for Bussveien gjennom dette området. I tillegg er det komplekse konstruksjoner som skal bygges i urbane omgivelser. Prosjektet som nå skal realiseres sikrer bussen god fremkommelighet og bidrar til å knytte bo og arbeidsmarkedet på Forus bedre sammen, sier Bøhn.  

Begynner for fullt etter sommeren

Det er et stort og utfordrende prosjekt fylkeskommunen skal bygge sammen med entreprenørene tilknyttet prosjektet. På denne strekningen kommer det 1200 meter midtstilt bussvei med sykkelfelt og fortau på sidene, en stor undergang og omfattende arbeider i grunnen flere steder i området. Strekningen binder sammen Bussveien på Forussletta med strekningene fylkeskommunen bygger på Gausel. Ytterlige detaljer finner du nederst i artikkelen. Video av strekningen finner du her.

Prosjekleder i Bussveien, Pål Thornes Rogaland fylkeskommune Hvis alt går etter planen, satser prosjektet på å signere kontrakt med entreprenøren neste måned.

– Etter at vi har skrevet kontrakt med entreprenør og hatt innledende møter, vet vi mer nøyaktig når vi kan begynne å bygge for fullt langs strekningen. Forhåpentligvis er vi godt i gang så fort sommerferien er over, men det er mulig at entreprenøren kan starte forberedende arbeider før det. De som blir berørt av arbeidet langs strekningen skal uansett få god informasjon før vi setter i gang, opplyser Thornes.  

Fakta om Bussveien Nådlandsbråtet–Hans og Grete stien

  • Strekningen er cirka 1200 meter lang, og binder sammen Bussveien som allerede er bygget på Forussletta, og Bussveien som er under bygging på Gausel.
  • Bussveiløsningen er tilsvarende den som vi bygger på Gausel, med bussen i midten og kjørefelt med sykkelfelt på hver side.
  • På strekingen kommer to 70 meter lange busstasjoner i hver retning.
  • Vi bygger en stor undergang under krysset mellom Forusbeen og Forusveien, som sikrer trygg kryssing av veien for myke trafikanter
  • Ny gang og sykkelveg langs Midtbergmyrå-Grenseveien. 
  • Ny veiforbindelse mellom Hans og Grete stien og Kari Trestakks vei.
  • Bussveien er det største prosjektet i Bymiljøpakken.