Planprogram - Regionalplan for kultur og idrett i Rogaland 2024-2036

1 Sammendrag

Den regionale planen for kultur som nå skal revideres skal peke ut retningen for kulturfylket Rogaland i et tolvårsperspektiv fra 2024 til 2036. Planen skal inneholde mål og strategier for hvordan Rogaland fylkeskommune, gjennom sine virkemidler og prioriteringer, kan bidra til å videreutvikle kulturfeltet i fylket sammen med kommuner, statlige organer og kulturlivet. Kulturfeltene som planen skal dekke er bibliotek, museum, kunst (musikk, teater, dans, visuell kunst, litteratur, film, mm), idrett og fysisk aktivitet, frivillighet og kultur for barn og unge.

Planprosessen er delt opp i tre hovedfaser: oppstartsfase fra januar til juni 2022, utarbeidelse og behandling av planprogram fra juni 2022 til april 2023 og utarbeidelse av selve planen fra våren 2023 til høsten 2024. Planarbeidet er organisert med en intern plangruppe og sekretariat, en faglig sammensatt prosjektgruppe med representanter fra kulturlivet i Rogaland og et politisk utnevnt kulturplanråd. Høringer, innspillsmøter, og andre former for medvirkning blir en viktig del av prosessen.

Planprogrammet gjennomgår nasjonale, regionale og kommunale styringsdokumenter med betydning for planarbeidet. Det er innhentet en del kunnskapsgrunnlag for planen gjennom kultur- og idrettsindekser fra Telemarksforsking og en regional kultur-undersøkelse utført av Norsk Gallup/Kantar. Det vil i tillegg bli innhentet ytterligere kunnskap om befolkningens kulturdeltakelse i Rogaland i samarbeid med Norsk publikumsutvikling.

Med utgangspunkt i innspill fra oppstartsfasen og foreløpig kunnskapsgrunnlag, oppsummerer planprogrammet noen av de mest sentrale utfordringene og mulighetene for kulturfeltet i fylket. Postpandemi, krig, dyrtid og utviklingstrekk innen demografi, arbeids- og næringsliv, er noen eksempel fra utfordringsbildet.

Planprogrammet fastsetter fire overordnede tema for det videre planarbeidet:

  1. Kulturens bærekraft
  2. Deltakelse og mangfold
  3. Samhandling og samarbeid i kulturlivet
  4. Kulturell infrastruktur
Utekino på Filmfestivalen i Haugesund - Klikk for stort bildeUtekino med filmen Mongoland med Pia Tjelta, Den Norske Filmfestivalen i Haugesund. Grethe Nygaard