Matstrategi for Rogaland, Regional matstrategi

2 Formål, visjon og mål

Formål

Matstrategien tydeliggjør hvilken rolle Rogaland fylkeskommune skal ha for å oppnå visjon og mål innen matnæringene. 

Visjon

Rogaland skal være den mest attraktive og bærekraftige matregionen i Norden. 

Mål

Fylkeskommunen skal stimulere til innovasjon for bærekraftig verdiskaping, matproduksjon og arbeidsplasser i matverdikjedene.

Mann i fiskeoppdrett, foto. - Klikk for stort bilde Elisabeth Tønnessen