Matstrategi for Rogaland

Utkast til matstrategi for Rogaland er presentert, med 14. oktober som frist for å gi innspill. 

Matstrategi for Rogaland skal utarbeides som et samlende og overbyggende styringsdokument etter bestilling fra fylkestinget. Relevante virkemidler og satsinger fra Regionalplan landbruk, Regionalplan sjøarealhavbruk og Strategi for bioøkonomi skal samordnes og inngå i strategien, og disse utgår som egne styringsdokument.  

Utkast til matstrategi for Rogaland (PDF, 11 MB) er ute for innspill og kommentarer før politisk behandling i fylkeskommunen. 

Innspill sendes på epost til firmapost@rogfk.no med saksbehandler på kopi, epost kjetil.bergsvag@rogfk.no innen 14. oktober klokken 14.00.

Hvem skal strategien gjelde for?

Matstrategien er et styringsdokument for Rogaland fylkeskommune. 

Strategien skal konkretisere et av de tre satsingsområdene i nærings- og innovasjonsstrategien og skal tydeliggjøre fylkeskommunens ambisjoner, rolle, og virkemidler i utviklingen av Rogaland som matfylke. 

Innhold i matstrategien

Strategien bygger på identifiserte regionale fortrinn, vedtatt politikk, nasjonale føringer og erstatter flere utgående planer og strategien i fylkeskommunen.

Organisering og involvering

Næringsseksjonen er sekretariat for prosessen med ansvar for framdriften og det daglige arbeidet. Sekretariatet skal sikre deltakelse i prosessen fra andre deler av administrasjonen i fylkeskommunen. Sekretariatet vil også ha ansvar for å strukturere prosessen, involvere aktuelle aktører, gjennomføre innspillsmøter og skrivearbeid.  

Prossess:

Følgende har blitt gjennomført i utarbeidelse av utkast til strategi:

  • Innspillsmøter med aktuelle aktører innen matverdikjedene med temaene akvakultur, fiske, jordbruk, lokalmat, fôr, veksthus, frukt og bær.
  • Møter i en referansegruppe med representanter fra sentrale aktører innen matfeltet 
  • Behandling i oppnevnt politisk styringsgruppe for matstrategien 

Hva skjer nå?

  • Offentlig innspillsrunde 23. september til 14. oktober
  • Møte i styringsgruppen 07. oktober
  • Planlagt behandling i fylkestinget desember 2022

Matstrategi - oppstartssak (PDF, 456 kB)

Kunnskapsgrunnlag

Til toppen