Matstrategi for Rogaland

Regional matstrategi

Matstrategien er et styringsdokument for Rogaland fylkeskommune. 

Strategien skal konkretisere et av de tre satsingsområdene i nærings- og innovasjonsstrategi for Rogaland.

Matstrategien skal tydeliggjøre fylkeskommunens ambisjoner, rolle, og virkemidler i utviklingen av Rogaland som matfylke. 

Regional matstrategi

Regional matstrategi. Forside - Klikk for stort bilde

Innhold i matstrategien

Matstrategi for Rogaland er et samlende og overbyggende styringsdokument etter bestilling fra fylkestinget. Strategien bygger på identifiserte regionale fortrinn, vedtatt politikk og nasjonale føringer. Relevante virkemidler og satsinger fra Regionalplan landbruk, Regionalplan sjøarealhavbruk og Strategi for bioøkonomi inngår i matstrategienstrategien, og disse utgår derfor som egne styringsdokument.  

Matstrategien ble vedtatt desember 2022, og evalueres og oppdateres årlig.

Kunnskapsgrunnlag