Matstrategi for Rogaland, Regional matstrategi

Rogaland skal være den mest attraktive og bærekraftige matregionen i Norden