Aktuelt planlegging - Rogaland fylkeskommune
Høyspentledninger i landskap, med vindmøller i bakgrunnen

Nye virksomheter vokser fram i Rogaland. Fylket vårt er gunstig for hydrogen- og batteriproduksjon, datalagringssentre, landbasert oppdrett og ny gruvedrift. Disse næringene har behov for mye energi og store landområder.

Barn og en voksen ser utover horisonten og strekker hendene i været

Tre nye planer staker ut retningen for Rogaland de neste 30 årene.
– Vi må gripe mulighetene som ligger i fylket vårt, sier Marianne Chesak fylkesordfører i Rogaland.

Bølger skyller inn over sandstrand

Rogaland fylkeskommune har fått ny visjon, «Bærekraftig utvikling og sterke fellesskap i hele Rogaland» erstatter «Vi utvikler ett godt Rogaland».

Ren energi og maritim framtid, reiseliv og opplevelse, mat og smarte samfunn er de fire satsingsområdene som oppsummerer innspillene fra rundt 300 deltakere i samskrivingen av Rogalands nye nærings- og innovasjonsstrategi.

Fylkeskommunen er i gang med å lage den første regionale kulturminneplanen sidan 1989.

Til toppen