Regional blågrønn struktur på plass for flere kommuner

I juni 2023 vedtok fylkestinget en regional blågrønn struktur. Den skal bidra til kunnskap om viktige natur- og friluftsverdier kommunene må ta særlig hensyn til i sin arealplanlegging.

barn løper på strand. Foto - Klikk for stort bilde Elisabeth Tønnessen

Strukturen er lagt inn i Temakart Rogaland, og består av et temakart med en tilhørende retningslinje som forklarer hvordan kartet skal brukes. Kartet tar for seg kommunene Kvitsøy, Stavanger, Randaberg, Sola, Sandnes, Strand, Gjesdal, Klepp, Time og Hå.

Skjermdump av kart. Illustrasjon - Klikk for stort bildeSkjermdump av Temakart Rogaland.

– Ved å ha en oversikt som er lett tilgjengelig og som går på tvers av kommunegrenser og faglige grenser, har kommunene en bedre forutsetning for å ivareta natur- og friluftsverdier i arealplanleggingen, sier Erik Cockbain, seniorrådgiver i plan- miljø- og samfunnsavdelingen i Rogaland fylkeskommune.

Den regionale blågrønne strukturen tar utgangspunkt i et utvalg dokumenterte natur- og friluftsverdier, i tillegg til NVEs aktsomhetskart for flom. Utvalgskriteriene er basert på Miljødirektoratets veiledningsmateriell om konsekvensutredning og verdsetting av nasjonalt og regionalt vesentlige natur- og friluftsverdier.

Arbeidet inngår som en del av regionalplan for Jæren og Søre Ryfylke.

Les mer om regional blågrønn struktur