Høringer og offentlig ettersyn - Rogaland fylkeskommune

Høringer og offentlig ettersyn

Ved utarbeidelsen av planer, strategidokumenter og andre saker inviterer fylkeskommunen berørte parter til medvirkning gjennom høringer og offentlig ettersyn.

Informasjon om hvem som kan svare på de aktuelle høringene og hvordan svar skal sendes finner du i den enkelte sak.

Saker på høring

Frist for å komme med merknader er 5. mars 2021.

Frist for å sende innspel til planane er 2. mars 2021.

Fristen for å sende inn merknader er 30. januar.

Til toppen