Høringer og offentlig ettersyn

Ved utarbeidelsen av planer, strategidokumenter og andre saker inviterer fylkeskommunen berørte parter til medvirkning gjennom høringer og offentlig ettersyn.

Informasjon om hvem som kan svare på de aktuelle høringene og hvordan svar skal sendes finner du i den enkelte sak.

Saker på høring

Rogaland fylkeskommune har utarbeidet en regionalplan for grønn industri (tidligere regionalplan for areal- og kraftkrevende virksomhet). Nå legges planforslaget ut på høring med høringsfrist 31. mars 2023.

Høringsfristen er utløpt!
Rogaland fylkeskommune arbeider med en ny regionalplan for kultur. Planprogrammet har vært ute på høring med høringsfrist 10. februar 2023. 

Høringsfristen er utløpt!
Vi har startet arbeidet med å utarbeide en regionalplan for klimaomstilling i Rogaland. Planprogrammet har vært ute på høring, med høringsfrist 17. februar 2023.

Høyringsfristen er gått ut!

Rogaland fylkeskommune har laga ein regionalplan for kulturmiljø. Planforslaget har vore på høyring fram til 15. februar 2023.  

Til toppen