Høringer og offentlig ettersyn - Rogaland fylkeskommune

Høringer og offentlig ettersyn

Ved utarbeidelsen av planer, strategidokumenter og andre saker inviterer fylkeskommunen berørte parter til medvirkning gjennom høringer og offentlig ettersyn.

Informasjon om hvem som kan svare på de aktuelle høringene og hvordan svar skal sendes finner du i den enkelte sak.

Saker på høring

Fristen for å sende inn merknader er 26. november.

Fristen for å sende inn merknader er 20. november.

 

Utviklingsplan for Rogaland er Rogalands regionale planstrategi for perioden 2021-2024. Den skal beskrive retningen på samfunnsutviklingen vi ønsker å se i Rogaland. 

Riksantikvarens forslag til kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse (KULA) i Rogaland er lagt ut på høring, med høringsfrist 15. september.

Regionalplan for Jæren 2050 er sendt på høring. Frist for høringsinnspill er 20. juni 2020.

Regionalplan for klimatilpasning er sendt på høring. Frist for høringsinnspill er 5. august 2020. Etter fremdriftsplanen skal regionalplanen vedtas i Fylkestinget 20. oktober 2020.

Til toppen