Høringer og offentlig ettersyn

Ved utarbeidelsen av planer, strategidokumenter og andre saker inviterer fylkeskommunen berørte parter til medvirkning gjennom høringer og offentlig ettersyn.

Informasjon om hvem som kan svare på de aktuelle høringene og hvordan svar skal sendes finner du i den enkelte sak.

Saker på høring

Rogaland fylkeskommune har startet arbeidet med å utarbeide en regionalplan for kultur. Nå legges planprogrammet ut på høring med høringsfrist 10. februar 2023. 

Rogaland fylkeskommune har laga ein regionalplan for kulturmiljø. No er planforslaget lagt ut på høyring med høyringsfrist 15. februar 2023.  

Rogaland fylkeskommune har startet arbeidet med å utarbeide en regionalplan for Preikestolen og Lysefjordområdet. Nå legges planprogrammet ut på høring med høringsfrist 1. desember 2022.

Til toppen