Har du et prosjekt du ønsker støtte til?

Nå kan du søke om tilskudd til aktiviteter og prosjekter innen tema som folkehelse, friluftsliv, stedsutvikling, vannforvaltning, klimaomstilling og miljø. 

Barn og voksne ved et vann. Foto - Klikk for stort bilde Grethe Nygaard

De ulike tilskuddsordningene skal blant annet bidra til å bedre naturen og miljøet i Rogaland, utjevne sosiale ulikheter i helse, samt skape levende, identitetsskapende og miljøvennlige tettsteder.

Disse tilskuddsordningene er nå lyst ut: 

Tilskudd til folkehelsearbeid

Tilskudd til friluftslivsarbeid

Tilskudd til klimaomstilling

Tilskudd til natur- og miljøtiltak

Tilskudd til stedsutvikling

Tilskudd til universell utforming

Tilskudd til fremme av innlandsfiske

Tilskudd til vannmiljøtiltak 

Du kan lese mer om tilskuddsordningene inne på hver enkelt side. Her finner du også kontaktpersoner for de ulike tilskuddene. 

Søknadsfrist

De fleste tilskuddsordningene har søknadsfrist 21. januar.

Fra og med 2023 har vi gått over til å bruke den digitale søknadsportalen til Regionalforvaltning. Her finner du mer informasjon om tilskuddsordningene, samt hjelp og veiledning til hvordan du søker.

Les mer om hvordan du søker på Regionalforvaltning.no

Hvem kan søke?

Det er flere målgrupper til de ulike tilskuddsordningene:

  • kommuner
  • bedrifter
  • frivillige organisasjoner og lag
  • privatpersoner

Se oversikt over alle våre tilskuddsordninger