Aktuelt

 • Nye næringshage- og inkubasjonsprogram
  Vekst, bærekraftig omstilling og økt eksport i næringslivet er noen av stikkordene for de nye næringshage- og inkubasjonsprogrammene, som er lyst ut nasjonalt med søknadsfrist...
 • Kapasitetsjusteringer i havbruket
  Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt ny forskrift om kapasitetsjusteringer for tillatelser til akvakultur med matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret i 2022.
 • Gode innspill på kick off-møte i Kompetanseforum Rogaland Nå er kompetanseforum Rogaland i gang
  Arbeidet med å lage en regional plan for kompetanse nådde en milepæl 8. juni, da fylkesutvalget (FU) vedtok planprogrammet for planen. Like etter samlet Kompetanseforum Rogaland...
 • Haugesund kommune jobber med en rekke samarbeidspartnere for å etablere et maritimt testsenter for autonome fartøy. Nasjonalt testsenter får støtte fra næringsfond
  Selvkjørende bybåter, Champions League for droner, kompetanseheving i restaurantnæringen, nasjonalt nettverk for industriell 3D-printing og kompetanseutvikling i Dalane får 250...
 • Michelinstjerner deles ut i Stavanger
  Stavanger blir vertskap når den verdenskjente Michelinguiden deler ut sine stjerner til nordiske restauranter. 4. juli kan endelig arrangementet gjennomføres fysisk.
 • Blåsjø i Suldal Fond lyser ut 35 millionar
  Ulla-Førrefondet lyser ut 35 millionar kroner i 2022. Midla skal i all hovudsak bli brukt til å fremje omfattande, langsiktige prosjekt for grøn omstilling og høgare utdanning.
Til toppen