Aktuelt

 • Midler til næringsutvikling i landbruket  
  Rogaland fylkeskommune etterlyser gode prosjekter i landbruket som kan søke støtte til rekruttering og kompetanseheving eller regionale tilretteleggingstiltak.
 • Helseklyngen Norwegian Smart Care Cluster tester en løsning som skal motivere de eldre til å holde seg spreke i sitt eget hjem Satsing på helse, turisme og profilering får støtte
  Regionalt næringsfond gir 250 000 kroner til hver av de fire prosjektene i regi av Helseklyngen Norwegian Smart Care Cluster, Lysefjorden Utvikling, Magma Geopark og Ryfylke IKS.
 • Næringssjef Mette Fossan og fylkesordfører Marianne Chesak Inviterer internasjonale investorar 
  Invest in Rogaland er ei ny satsing i Rogaland fylkeskommune som skal tiltrekke internasjonale investorar og nye næringsaktørar til fylket.
 • Blåsjø i Suldal Fond lyser ut 35 millionar
  Ulla-Førrefondet lyser ut 35 millionar kroner i 2022. Midla skal i all hovudsak bli brukt til å fremje omfattande, langsiktige prosjekt for grøn omstilling og høgare utdanning.
 • Forskningsfond lyser ut 13,6 millioner
  Regionalt forskingsfond Rogaland (RFF) lyser ut ni millioner kroner til regionale innovasjonsprosjekter i næringsliv og offentlig sektor og 4,6 millioner kroner til...
 • Laura Gill Martens og Janne Årsvoll i AM Nutrition VRI: Satser på erter
  Stavangerbaserte AM Nutrition er en global leverandør av erteprodukter til bruk i mat, fôr, kjæledyrfôr og tekniske applikasjoner. Støtte fra VRI har gitt bedriften flere...
Til toppen