8,5 millioner til bredbåndsutbygging

Fem prosjekter i fire kommuner er tildelt 8,5 millioner kroner i støtte til bredbåndsutbygging for 2023.

Illustrasjonsbilde - Klikk for stort bildeIllustrasjonsbilde Bench Accounting

Ordningen med bredbåndsutbygging skal bidra til utbygging av bredbånd i geografiske områder der det ikke er kommersielt grunnlag for investeringer. Regjeringen sitt mål er at alle husstander og virksomheter i Norge skal ha tilbud om høyhastighetsbredbånd innen utgangen av 2025.

Kun halvparten delt ut

Fylkeskommunene har fra og med 2020 overtatt forvaltningen av tilskuddsordningen, som tidligere ble forvaltet av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom). I 2023 kom det inn vesentlig færre søknader enn i fjor, derfor er kun halvparten av den totale rammen delt ut i år. Fylkeskommunen vil gå i dialog med Nkom om å overføre udisponerte midler fra 2023 til 2024. 

 – I 2023 ble alle innkomne søknader om bredbåndstilskudd  innvilget. Samtidig registrerer vi at det var var færre søknader i år enn tidligere. Vi ønsker derfor å styrke informasjons- og veiledningsarbeidet frem mot utlysningen for 2024, for å sikre at kommunene er godt kjent med ordningen, sier Mette Fossan, næringssjef i Rogaland fylkeskommune. 

Disse kommunene og prosjektene får støtte til bredbåndsutbygging i 2023:

Bredbåndsstøtte 2023
Kommune Prosjekt/område Tildelt beløp
Eigersund Hetlandsheia og Møgedal 5 000 000
Hjelmeland Nordskår 1 500 000
Lund Sætra 575 000
Lund Steine 1 125 000
Sauda Hovland 365 000

Les mer om tilskuddsordningen til bredbåndsutbygging