Kapasitetsjusteringer i havbruk

Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt forskrift som regulerer produksjonskapasiteten for tillatelser til akvakultur med matfisk av laks, ørret og regnbueørret i 2024.

Regjeringen åpner for at oppdrettsnæringen kan få øke produksjonskapasiteten av laks med totalt 21.000 tonn i grønne områder, mens oppdrettere i røde områder må ta ned kapasiteten med inntil 11.400 tonn. 

Les mer om kapasitetsjustering i trafikklyssystemet 2024 på Fiskeridirektoratet sine nettsider

Les Fiskeridirektoratets pressemelding om at forskriften er fastsatt på fiskedirektoratet sine nettsider