Aktuelt næringsutvikling - Rogaland fylkeskommune

Regionalt forskningsfond Rogaland (RFF) lyser ut 16 millioner kroner til regionale innovasjonsprosjekter i næringsliv og offentlig sektor og 8,4 millioner kroner ut til forprosjekter. Søknadsfrister er 3. februar og 17. mars. 

 Klimapartnere har landert et nytt verktøy for grønn næringsutvikling, «Den grønne løsningsbanken».

«Muligheter» er den nye møteplassen og informasjonskanalen for å synliggjøre hva som finnes av jobb- og utdanningsmuligheter i regionen.

Lund kommune en av tre kommuner som er utvalgt til å gå videre i DOGAs nasjonale innovasjonsprogram for norske distriktskommuner.

 Rogalands nye nærings- og innovasjonsstrategi er, med sine fire satsingsområder, vedtatt av fylkestinget. Det er nå strategiarbeidet starter.

Helga Hellesø

Rogaland fylkeskommune har tatt initiativ til å etablere et biogassnettverk i regionen og inviterer nå alle intereserte til å delta i nettverket. 

VRI: Nordic Clean Pumps har laget en blandemodul for oksygen til oppdrettsfisk i lukkede anlegg på land. Med VRI-støtte åpner det seg et globalt marked for Haugesundsfirmaet.

Regionalt næringsfond har tildelt 250.000 kroner til Regionrådet i Dalane og deres reiselivssatsing, mens Utsira kommune har fått 250 000 kroner til næringsutvikling.

Finnøy og Rennesøy kan være godt egnet for biogassproduksjon. Det viser en ny utredning fra Carbon Limits.

14 områder i Rogaland har fått totalt nær 20 millioner kroner til bredbåndsutbygging. 

Til toppen