Kokkekunst for ungdomsskole-elever, digital kunnskapsbank for næringsutvikling og oppfølging til kvinnelige gründere er tre prosjekter som hver får 250 000 kroner i støtte fra Regionalt næringsfond.

Rogaland fylkeskommune støtter arrangementet Bocuse d’Or Europa 2024 med inntil 3,9 millioner kroner.

Stacia Elvaretta og Eirik Sakariassen er tildelt innovasjonsprisen for masterstudenter i Rogaland 2021.

Høgskulen på Vestlandet, VIA-Vital Infrastruktur Arena, Blue Planet, Beyonder, Haugaland Kraft og Hy2gen Norge, er tildelt totalt 36 millioner kroner fra Ulla-Førrefondet

Det er fortsatt mulig å søke støtte til bedriftsintern opplæring. Ti millioner kroner er tilgjengelig og tildeling skjer fortløpende. 

 

12 områder i Rogaland får totalt 16,3 millioner kroner til bredbåndsutbygging. 

Regionalt forskningsfond Rogaland lyser ut syv millioner kroner til hovedprosjekt i regionale innovasjonsprosjekter. Søknadsfrist er 20. oktober.

Prosjekter relatert til grønn omstilling i næringslivet og utvikling av høyere utdanning kan nå søke støtte fra Ulla-Førrefondet. 36 millioner kroner skal deles ut til høsten.

Friluftsrådene i fylket gjør en uvurderlig innsats med tilrettelegging for at folk skal komme seg ut på tur og benytte seg av naturen. For denne innsatsen får de fylkeskommunens Reiselivspris 2020.

Byggingen av "Medstraum", verdens første helelektriske hurtigbåt har startet. Båten skal gå i rute mellom Stavanger, byøyene og Hommersåk fra våren 2022.

Til toppen