Regionalt forskningsfond Rogaland lyser ut syv millioner kroner til hovedprosjekt i regionale innovasjonsprosjekter. Søknadsfrist er 20. oktober.

Prosjekter relatert til grønn omstilling i næringslivet og utvikling av høyere utdanning kan nå søke støtte fra Ulla-Førrefondet. 36 millioner kroner skal deles ut til høsten.

Friluftsrådene i fylket gjør en uvurderlig innsats med tilrettelegging for at folk skal komme seg ut på tur og benytte seg av naturen. For denne innsatsen får de fylkeskommunens Reiselivspris 2020.

Byggingen av "Medstraum", verdens første helelektriske hurtigbåt har startet. Båten skal gå i rute mellom Stavanger, byøyene og Hommersåk fra våren 2022.

Stiftelsen Grønn by, Ryfylke IKS, DIH Oceanopolis og Haugesund kommune får 250 000 kroner hver i støtte fra Regionalt næringsfond i Rogaland.  

Rogalands bioøkonomistrategi for 2018–2030 har konkrete målsetninger om å øke biomasseproduksjonen, foredlingen fra jordbruket og grønnsaksproduksjonen i fylket.

Rogaland fylkeskommune bidrar med fem millioner kroner i koronastøtte til destinasjonsselskapene i Rogaland.

VRI Rogaland mobiliserer til økt forskning i næringslivet og lyser ut 4,7 millioner kroner i 2021.

En ny krisepakke på totalt 300 millioner kroner fra regjeringen gjør det nå mulig for bedrifter i Rogaland å søke støtte til bedriftsintern opplæring. 

Ryfylkealliansen, Energihovedstaden og Læringsfabrikken på Varhaug får 250.000 kroner hver fra Regionalt næringsfond.

Til toppen