Dronebilde av traktor i en åker

Rogaland fylkeskommune etterlyser gode prosjekter i landbruket som kan søke støtte til rekruttering og kompetanseheving eller regionale tilretteleggingstiltak. 

Helseklyngen Norwegian Smart Care Cluster tester en løsning som skal motivere de eldre til å holde seg spreke i sitt eget hjem

Regionalt næringsfond  gir 250 000 kroner til hver av de fire prosjektene i regi av Helseklyngen Norwegian Smart Care Cluster, Lysefjorden Utvikling, Magma Geopark og Ryfylke IKS. 

Næringssjef Mette Fossan og fylkesordfører Marianne Chesak

Invest in Rogaland er ei ny satsing i Rogaland fylkeskommune som skal tiltrekke internasjonale investorar og nye næringsaktørar til fylket.

Blåsjø i Suldal

Ulla-Førrefondet lyser ut 35 millionar kroner i 2022. Midla skal i all hovudsak bli brukt til å fremje omfattande, langsiktige prosjekt for grøn omstilling og høgare utdanning.

Regionalt forskingsfond Rogaland (RFF) lyser ut ni millioner kroner til regionale innovasjonsprosjekter i næringsliv og offentlig sektor og 4,6 millioner kroner til forprosjekter. Første søknadsfrist er 1. mars.

Stavangerbaserte AM Nutrition er en global leverandør av erteprodukter til bruk i mat, fôr, kjæledyrfôr og tekniske applikasjoner. Støtte fra VRI har gitt bedriften flere muligheter.

Kokkekunst for ungdomsskole-elever, digital kunnskapsbank for næringsutvikling og oppfølging til kvinnelige gründere er tre prosjekter som hver får 250 000 kroner i støtte fra Regionalt næringsfond.

Hvordan kan vi bygge, utvikle og ivareta kompetanse for et bærekraftig og inkluderende Rogaland? 

Rogaland fylkeskommune støtter arrangementet Bocuse d’Or Europa 2024 med inntil 3,9 millioner kroner.

Stacia Elvaretta og Eirik Sakariassen er tildelt innovasjonsprisen for masterstudenter i Rogaland 2021.

Til toppen