Pris til forskningsbaserte produkter

Betong som lages av avfall og en robot som vasker fiskemerder er realisert gjennom forskningsbasert produktutvikling. For dette er Saferock og Remora Robotics tildelt Rogalands forsknings- og nyskapingspris.

Forskningsfond lyser ut 12 millioner

Regionalt forskningsfond Rogaland lyser ut 12 millioner kroner til for- og hovedprosjekt i regionale innovasjonsprosjekter. Første søknadsfrist er 1. mars.

Fem fra Rogaland med i tiårig innovasjonssatsing

Rogaland er godt representert med fem aktører i Sivas to nasjonale innovasjonsprogrammer som starter en ny tiårig programperiode i januar 2023.   

Seks søkarar får 23 millionar

Marin Energi Testsenter, Maritime CleanTech, Ryfylke IKS, Rosenberg Worley, Årdal Aqua og Universitetet i Stavanger får i overkant av 23 millionar frå Ulla-Førrefondet.

Izwan fikk Innovasjonsprisen

UiS-studenten Izwan bin Ahmad er tildelt årets innovasjonspris for masterstudenter i Rogaland.

– Markerer starten på en ny tid

– «Medstraum» er et prakteksempel på hva vi kan få til med godt samarbeid og innovasjon. Det sa samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) under den høytidelige dåpen av MS «Medstraum» i Stavanger torsdag 22. september.

Auka støtte til næringsutvikling

  Med éin million kroner i auka budsjettramme for regionalt næringsfond i Rogaland får både Klepp kommune, Vindafjord kommune og Regionråd Dalane 250 000 kroner i støtte.  

13,5 millionar til breibandsutbygging

  Ni prosjektområde, fordelt på åtte kommunar, får til saman 13,5 millionar kroner i bredbåndsstøtte i 2022.  

Nye næringshage- og inkubasjonsprogram

Vekst, bærekraftig omstilling og økt eksport i næringslivet er noen av stikkordene for de nye næringshage- og inkubasjonsprogrammene, som er lyst ut nasjonalt med søknadsfrist 15. september.  

Nå er kompetanseforum Rogaland i gang

Arbeidet med å lage en regional plan for kompetanse nådde en milepæl 8. juni, da fylkesutvalget (FU) vedtok planprogrammet for planen. Like etter samlet Kompetanseforum Rogaland seg for første gang.

Til toppen