Aktuelt næringsutvikling - Rogaland fylkeskommune

En ny krisepakke på totalt 300 millioner kroner fra regjeringen gjør det nå mulig for bedrifter i Rogaland å søke støtte til bedriftsintern opplæring. 

Ryfylkealliansen, Energihovedstaden og Læringsfabrikken på Varhaug får 250.000 kroner hver fra Regionalt næringsfond.

– Gi gass, Rogaland! I kampen for klimaet må vi ta i bruk alle bærekraftige løsninger, og biogass kan være spesielt godt egnet for Rogaland.  

 Frist for innsendelse av dokumentasjon til Mattilsynet om kapasitetsøkning unntaksvekst er 1. mars 2021.

Skape løste koronautfordringene med å gjøre alle kurs og rådgivningstjenester digitale. Det resulterte i at over dobbelt så mange gründere fikk hjelp i fjor. 

Kunnskap om kvar og når villaksen vandrar i fjordane er viktig kunnskap. Her er ein ny rapport om dette.

Lund kommune en av tre kommuner som er utvalgt til å gå videre i DOGAs nasjonale innovasjonsprogram for norske distriktskommuner.

«Muligheter» er den nye møteplassen og informasjonskanalen for å synliggjøre hva som finnes av jobb- og utdanningsmuligheter i regionen.

Regionalt forskningsfond Rogaland (RFF) lyser ut 16 millioner kroner til regionale innovasjonsprosjekter i næringsliv og offentlig sektor og 8,4 millioner kroner ut til forprosjekter. Søknadsfrister er 3. februar og 17. mars. 

 Klimapartnere har landert et nytt verktøy for grønn næringsutvikling, «Den grønne løsningsbanken».

Til toppen