Aktuelt næringsutvikling - Rogaland fylkeskommune

Fristen på å melde seg opp til auksjon for 2020 av produksjonskapasitet til akvakultur med matfisk av laks, ørret og regnbueørret er 1. juli. 

Foodback AS har fått VRI-støtte og forskerhjelp til å innhente systematisk informasjon om måltidsopplevelser og gjør seg nå klare til å innta serveringsbransjen i Europa.

Har din bedrift behov for støtte til økonomiske utfordringer under korona-pandemien gir vi deg en oversikt over noen av de aktuelle ordningene under.

Private bedrifter med omstillingsbehov kan søke støtte fra fylkeskommunens tilskuddsordning bedriftsintern opplæring. Søknader vurderes fortløpende.

Felles definisjoner, begreper og språk samt en felles verktøykasse, en felles prosjekt-plattform og måleverktøy for innovasjon for fylkeskommunene. Det er noe av det som det nyopprettede fylkesnettverket for innovasjon ønsker å jobbe med.

Korona- og oljepriskrise gir store utfordringer for næringslivet i Rogaland. For oljeleverandørnæringen er ikke omstilling, men overlevelse hovedfokuset nå.

Mange eldre må på sykehjem på grunn av underernæring. Et blikk inn i kjøleskapet forteller hvorfor – og kan si noe om løsningen.

Apias ladekabler for mobiltelefoner og nettbrett kutter strømmen automatisk når batteriet er fulladet. Det forlenger batteriets levetid og reduserer brannfaren ved overlading.

Stavangerbedriften Ope AS har fått VRI-midler til et forprosjekt for å utnytte plastavfall fra havet til å produsere møbelkomponenter. Gründernes visjon er å være pådrivere i møbelbransjen for å skape de beste løsningene for miljøet. I dag selger de møbler av trefiberplater og komposittplast.

Meksikansk-norske Patricia Méndez har tatt med seg familieoppskriften på salsa. Med VRI-støtte har hun skaffet bevis på at den meksikanske tomatilloen kan dyrkes i veksthus i Rogaland.

Til toppen