Illustrasjonsbilde med en vei i Sokndal

Ni prosjektområder fordelt på åtte kommuner får til sammen 13,5 millioner kroner i bredbåndsstøtte i 2022. 

John-Erik Rørheim, næringssjef i Klepp kommune

Med éin million kroner i auka budsjettramme for regionalt næringsfond i Rogaland får både Klepp kommune, Vindafjord kommune og Regionråd Dalane 250 000 kroner i støtte.

Fylkesordfører Marianne Chesak er gudmor for MS "Medstraum"

– «Medstraum» er et prakteksempel på hva vi kan få til med godt samarbeid og innovasjon. Det sa samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) under den høytidelige dåpen av MS «Medstraum» i Stavanger torsdag 22. september.

Nytt næringshageprogram og nytt inkubasjonsprogram

Vekst, bærekraftig omstilling og økt eksport i næringslivet er noen av stikkordene for de nye næringshage- og inkubasjonsprogrammene, som er lyst ut nasjonalt med søknadsfrist 15. september. 

Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt ny forskrift om kapasitetsjusteringer for tillatelser til akvakultur med matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret i 2022.

Arbeidet med å lage en regional plan for kompetanse nådde en milepæl 8. juni, da fylkesutvalget (FU) vedtok planprogrammet for planen. Like etter samlet Kompetanseforum Rogaland seg for første gang.

Haugesund kommune jobber for å etablere et maritimt testsenter for autonome fartøy.

Selvkjørende bybåter, Champions League for droner, kompetanseheving i restaurantnæringen, nasjonalt nettverk for industriell 3D-printing og kompetanseutvikling i Dalane får 250 000 kroner hver fra regionalt næringsfond.

Stavanger blir vertskap når den verdenskjente Michelinguiden deler ut sine stjerner til nordiske restauranter. 4. juli kan endelig arrangementet gjennomføres fysisk.

Blåsjø i Suldal

Ulla-Førrefondet lyser ut 35 millionar kroner i 2022. Midla skal i all hovudsak bli brukt til å fremje omfattande, langsiktige prosjekt for grøn omstilling og høgare utdanning.

Næringssjef Mette Fossan og fylkesordfører Marianne Chesak

Invest in Rogaland er ei ny satsing i Rogaland fylkeskommune som skal tiltrekke internasjonale investorar og nye næringsaktørar til fylket.

Til toppen