Stavangerregionens Europakontor

Stavangerregionens Europakontor ble etablert i 1993, som det første norske, regionale europakontoret.

Europakontoret representerer Stavangerregionen i Brussel, med en visjon om å gjøre europeiske impulser til en regional styrke. Kontoret har 25 medlemmer fra offentlig sektor, akademia og næringsliv.

I hjertet av Brüssel

Kontoret har fra starten vært etablert i hjertet av EU-kvarteret i Brüssel, nært Europa-kommisjonen, -parlamentet og -rådet, samt en rekke andre aktører som kan bidra til at vi griper relevante muligheter i EU-systemet.

Europakontorets tilstedeværelse og innsikt bidrar til utvikling for medlemskommuner, organisasjoner, bedrifter og kunnskapsinstitusjoner i Stavangerregionen. Europakontoret sørger for at medlemmene er oppdatert på EUs agenda og legger til rette for deltakelse i EU-prosjekter.

Vertsorganisasjon fra 2020

Da kontoret endret styreform til å bli en forening i 2012, ble det bestemt at man skulle opprette en vertsorganisasjon i Rogaland for å styrke Europakontoret sin regionale forankring, en rolle som gikk til Greater Stavanger. Ved nedleggelsen av Greater Stavanger i 2020 ble Rogaland fylkeskommune ny vertsorganisasjon til Europakontoret fra 1. juli 2020.

Hovedoppgavene til Fylkeskommunen som vertsorganisasjon er å bidra til økt deltakelse i EUs nettverk, prosjekter og programmer blant Rogalands aktører. Videre er en viktig del av arbeidet å legge til rette for gjennomføring av arbeidsgruppemøter, styremøter og generalforsamlinger i Rogaland. I tillegg er det også noen administrative støttefunksjoner knyttet til denne rollen.  

Stavangerregionens Europakontor