Rogalandsmodellen

Trenger din kommune hjelp til å løse konkrete utfordringer for å styrke samfunns- og næringsutvikling? Da kan du søke om støtte gjennom Rogalandsmodellen. 

Rogaland fylkeskommune ønsker å bistå kommuner med konkrete samfunnsutfordringer til etablering av prosjekter som resulterer i målbare gevinster i form av økt næringsutvikling, økt bolyst og/eller besøkslyst. 

Gjennom Rogalandsmodellen som prosessmodell for utviklingsarbeid, er målet å ta tak i lokale utfordringer og fortrinn, og jobbe innovativt for å snu disse til muligheter for nyskaping og innovasjon.

Bruk av Rogalandsmodellen er særlig aktuelt innenfor satsingsområder som er i tråd med i fylkeskommunens nærings- og innovasjonsstrategi, ren energi og maritim framtid, mat fra grønn og blå sektor og reiselivsutvikling, men modellen kan også benyttes til utvikling knyttet til andre utfordringer og muligheter identifisert av kommunen.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 12. april 2024. 

Vi vurderer i tillegg en utlysning høsten 2024. 

Søk støtte via regionalforvaltning sine sider

Formål

Rogalandsmodellen har som formål å 

  • identifisere og analysere viktige utfordringer eller problemstillinger kommunen står ovenfor
  • bidra med kompetanse slik at kommuner kan planlegge, veilede og gjennomføre utviklingsprosjekter med mål om å skape bærekraftig og inkluderende utvikling
  • fremme samarbeid og dialog mellom ulike aktører og skape gode arenaer for deltakelse, samarbeid og prosjekter

 

Informasjon om Rogalandsmodellen, krav til søknaden og utvelgelseskriterier