Forskningsfond lyser ut minst 1,8 millioner kroner

Regionalt forskningsfond lyser ut 1,8 millioner kroner til forprosjekt, med søknadsfrist 1. november.

Vindmøller. Foto - Klikk for stort bildeSkal dere i gang med et prosjekt som bidrar til ren energi og redusert klimaavtrykk? Da kan du søke om støtte fra Regionalt forskningsfond.

Regionalt forskningsfond Rogaland (RFF) skal støtte opp om næringslivets behov og rette seg mot kunnskapsområder som utnytter og forsterker regionens konkurransefortrinn. Utlysingene skal legge til rette for mer kunnskapsbasert innovasjon i næringslivet og i offentlig sektor, samt bidra til å bygge opp relevant kunnskap i forskingsmiljø.

Bedrifter, kommuner og offentlige virksomheter i Rogaland kan søke om inntil 500 000 kroner i støtte til forprosjekt. I tillegg til de 1,8 millioner kronene, har styret for RFF vedtatt at tilgjengelige fondsmidler kan tildeles RFF-prosjekt som kvalifiserer til støtte i 2023.

Dette kan du søke støtte til

Bedrifter kan søke om støtte til prosjekter innenfor følgende tema:

  • ren energi og redusert klimaavtrykk
  • maritim fremtid og havvind
  • mat
  • reiseliv og opplevelse

Kommunal sektor kan søke på alle tema som omhandler innovasjon i offentlig sektor.

Disse har fått støtte hittil i 2023

Det har allerede vært én forprosjektfrist i 2023. I tabellen kan du se hvem som fikk støtte og hvor mye de fikk. 

Regionalt forskningsfond forprosjekt 2023
Søker Prosjekt Tildelt beløp i kroner
Akva Group Optimized In-Line Denitrification for Recirculating Aquaculture Systems (RAS) 250 000
Beyonder AS Development of chemical pre-lithiation process 500 000
Vekstpartner AS Economics of mutuality - optimalisering av økosystem for nyskapning 500 000
Remora robotics Brush technology 500 000
Eldrift AS Utvikling av batterimoduler 500 000
Zygizo AS Utvikling av metodikk for måling av snøtetthet 500 000
Totalt 2 750 000