Bedriftsetablering - Skape

Siden 2007 har Skape vært én dør inn for bedriftsetablerere og gründere i Rogaland.

Vi gir veiledning og opplæring til bedriftsetablerere og gründere i Rogaland som vil starte egen bedrift. Skape ønsker på en enkel og brukervennlig måte gi oversikt over ulike tilbud i Rogaland, samtidig som en også henviser til annen nyttig informasjon som har relevans for bedriftsetablering. 

Skape er et partnerskap mellom alle 23 kommuner i Rogaland og Rogaland fylkeskommune, som også er administrativt ansvarlig for Skape.

Les mer på Skape sine nettsider.

Skape.no

Formål:

  • Etablereren settes i sentrum
  • Det skal gis et likeverdig tilbud til etablerere i alle kommuner
  • Styrke mulighetene for at etablerere lykkes
  • Målrettet individuell oppfølging og rådgiving
  • Synliggjøre regionen som et attraktivt sted å etablere seg