Kvalitetsmelding 2022

 1. Mål og strategier for god opplæring
  1. Forsvarlig system
  2. Statsbudsjettet
  3. Fylkeskommunale vedtak
  4. Koronaperioden
  5. Hvordan måler vi kvalitet?
 2. Læringsresultater
  1. Fullført og bestått etter 5/6 år
  2. Skoleårsfullføring
  3. Læretid
  4. Fagprøver
  5. Skoleårssluttere
  6. Fravær
  7. Hevinger
  8. Kompetansebevis, Tilrettelagt opplæring (TO)
  9. Overganger
  10. Karakterresultater
  11. Resultat fagprøver
  12. Voksenopplæring
  13. Tiltak for læringsresultater
   1. Glidelåsen
   2. U-say
   3. Tiltak iverksatt av skolenes oppfølgingsansvarlige
   4. Ungt Entreprenørskap (UE)
   5. Helhetlig fag- og yrkesopplæring (HFY)
   6. Nettskolen
   7. Sommerskolen
   8. Privatister
   9. Forberedende tilbud for minoritetsspråklige
   10. UngInvest
  14. Styringsdialogen med skolene
   1. Rektormøter
   2. Dialogsamtalen (tidligere kalt skolebesøk)
 3. Læringsmiljø
  1. Elevundersøkelsen
   1. Vurdering for læring
  2. Lærlingundersøkelsen
  3. Mobbetall spesielt
  4. Statistikk fra statsforvalteren
  5. UngData
  6. Tiltak for læringsmiljø
   1. Hybelboere
   2. Skoleprogram
   3. Skoleresept
   4. Gruppeveiledning, PPT
   5. Kurs i skolemestring
   6. Windjammer
   7. Skolenærværtiltak
   8. Autismenettverk
   9. Prosjekt gjennomføring (økt sosialrådgiver ressurs)
   10. Laget rundt lærlingen
   11. OT
 4. Veien videre
  1. Kvalitetsutvikling
  2. Fagfornyelsen
  3. Lærerkompetanse
   1. Skolebasert etterutdanning
   2. Videreutdanning
   3. Formell kvalifisering
  4. Satsing på inkludering og tilpasset opplæring
  5. Fullføringsreformen
 5. Vedlegg
  1. Inntakskarakter per skole
  2. Skoleårsfullføring
  3. Elevundersøkelsen 2021/22
  4. Grunnskolepoeng
  5. Gjennomføring etter 5/6 år per kommune

Vedlegg

Inntakskarakter per skole

Vedlegg: Inntakskarakter - antall elever per skole

Vedlegg: Inntakskarakter - antall elever per skole
Skole Totalt alle skoler Påbygg Studieforberedende Yrkesfaglig
Totalt alle utdanningstyper 15 566 941 8 405 6 220
Bergeland 472 - 177 295
Bryne 1 501 148 696 657
Dalane 571 29 213 329
Gand 975 225 - 750
Godalen 588 98 - 490
Haugaland 724 88 70 566
Hetland 566 - 566 -
Jåttå 777 59 171 547
Karmsund 529 41 - 488
Kopervik 359 53 306 -
Randaberg 720 87 296 337
Sandnes 986 - 986 -
Sauda 339 13 168 158
Skeisvang 584 - 584 -
Sola 645 - 431 214
St Svithun 885 - 885 -
St. Olav videregående skole 839 - 839 -
Stavanger katedralskole 542 - 542 -
SOTS 112 - - 112
Strand 577 - 286 291
Vardafjell 454 25 429 -
Vågen 732 - 581 151
Øksnevad 324 24 - 300
Ølen 277 29 120 128
Åkrehamn 396 - - 396

Vedlegg: Inntakskarakter - antall elever per skole

Vedlegg: Inntakskarakter - antall elever per skole
Skole Totalt alle skoler Påbygg Studieforberedende Yrkesfaglig
Totalt alle utdanningstyper 15 566 941 8 405 6 220
Bergeland 472 - 177 295
Bryne 1 501 148 696 657
Dalane 571 29 213 329
Gand 975 225 - 750
Godalen 588 98 - 490
Haugaland 724 88 70 566
Hetland 566 - 566 -
Jåttå 777 59 171 547
Karmsund 529 41 - 488
Kopervik 359 53 306 -
Randaberg 720 87 296 337
Sandnes 986 - 986 -
Sauda 339 13 168 158
Skeisvang 584 - 584 -
Sola 645 - 431 214
St Svithun 885 - 885 -
St. Olav videregående skole 839 - 839 -
Stavanger katedralskole 542 - 542 -
SOTS 112 - - 112
Strand 577 - 286 291
Vardafjell 454 25 429 -
Vågen 732 - 581 151
Øksnevad 324 24 - 300
Ølen 277 29 120 128
Åkrehamn 396 - - 396

 

Skoleårsfullføring

Vedlegg: Skoleårsfullføring - Elevgrunnlag 2021/22

Vedlegg: Skoleårsfullføring - Elevgrunnlag 2021/22
Skole Totalt alle skoler Påbygg Studieforberedende Yrkesfaglig
Totalt alle utdanningstyper 15 560 941 8 401 6 218
Bergeland  472 - 177 295
Bryne  1 501 148 696 657
Dalane  569 29 212 328
Gand  975 225 - 750
Godalen  588 98 - 490
Haugaland 723 88 70 565
Hetland  566 - 566 -
Jåttå  777 59 171 547
Karmsund 529 41 - 488
Kopervik 359 53 306 -
Randaberg  720 87 296 337
Sandnes  986 - 986 -
Sauda  339 13 168 158
Skeisvang  583 - 583 -
Sola 645 - 431 214
St Svithun  885 - 885 -
St. Olav videregående skole 839 - 839 -
Stavanger katedralskole 542 - 542 -
SOTS 112 - - 112
Strand 577 - 286 291
Vardafjell  452 25 427 -
Vågen  732 - 581 151
Øksnevad 324 24 - 300
Ølen  277 29 120 128
Åkrehamn  396 - - 396

Tabell: Andel blant ordinærelever som har fullført og bestått skoleåret 2021/22 totalt og etter utdanningsretning

Vedlegg: Skoleårsfullføring - andel fullført og bestått 2021/22

Vedlegg: Skoleårsfullføring - andel fullført og bestått 2021/22
Skole Totalt alle skoler PB SF YF
Totalt alle utdanningstyper 87,30 % 77,60 % 89,90 % 85,10 %
Bergeland  78,20 % - 69,50 % 83,40 %
Bryne  87,10 % 85,10 % 84,20 % 90,60 %
Dalane  86,80 % 96,60 % 92,00 % 82,60 %
Gand  79,50 % 71,10 % - 82,00 %
Godalen  64,50 % 63,30 % - 64,70 %
Haugaland 86,40 % 83,00 % 80,00 % 87,80 %
Hetland  91,70 % - 91,70 % -
Jåttå  91,20 % 93,20 % 91,20 % 91,00 %
Karmsund 91,70 % 85,40 % - 92,20 %
Kopervik 85,20 % 81,10 % 85,90 % -
Randaberg  77,40 % 81,60 % 73,30 % 79,80 %
Sandnes  94,30 % - 94,30 % -
Sauda  94,70 % 100,00 % 95,80 % 93,00 %
Skeisvang  93,80 % - 93,80 % -
Sola 81,90 % - 83,10 % 79,40 %
St Svithun  95,50 % - 95,50 % -
St. Olav videregående skole 98,30 % - 98,30 % -
Stavanger katedralskole 95,40 % - 95,40 % -
SOTS 94,60 % - - 94,60 %
Strand 91,70 % - 94,10 % 89,30 %
Vardafjell  86,50 % 64,00 % 87,80 % -
Vågen  83,70 % - 84,20 % 82,10 %
Øksnevad 87,70 % 70,80 % - 89,00 %
Ølen  96,00 % 96,60 % 99,20 % 93,00 %
Åkrehamn  86,10 % - - 86,10 %

Elevundersøkelsen 2021/22

Resultater fra elevundersøkelsen på Vg1 skoleåret 2021/2022. Utvalgte indikatorer av Udir. Alle utdanningsprogram. Kilde: Udir

Vedlegg: Elevundersøkelsen 2021/22

Vedlegg: Elevundersøkelsen 2021/22
Enhet Støtte fra lærerne Vurdering for læring Læringskultur Mestring Elevdemokrati og medvirkning
Rogaland fylkeskommune 4,2 3,6 4,1 4,0 3,7
Bergeland videregående skole 4,1 3,5 3,9 3,7 3,6
Bryne vidaregåande skule 4,1 3,6 4,0 4,0 3,6
Dalane videregående skole 4,1 3,6 4,0 4,0 3,6
Gand videregående skole 4,1 3,5 4,0 3,9 3,6
Godalen videregående skole 4,2 3,7 3,9 3,9 3,6
Haugaland videregående skole 4,3 3,8 3,9 4,0 3,8
Hetland videregående skole 4,1 3,3 4,0 3,9 3,2
Hollenderhaugen skolesenter 4,8 4,2 4,7 4,3 4,4
Jåttå videregående skole 4,2 3,6 4,1 4,0 3,8
Karmsund videregående skole 4,3 3,9 4,0 4,0 3,7
Kopervik videregående skole 4,2 3,2 4,2 4,0 3,4
Møllehagen skolesenter Grunnskole og videregående skole 4,4 3,5 4,4 3,5 3,1
Randaberg videregående skole 4,2 3,7 4,1 4,1 3,7
Sandnes videregående skole 4,1 3,3 4,0 3,9 3,5
Sauda vidaregåande skule 4,2 3,4 4,1 3,9 3,4
Skeisvang videregående skole 4,2 3,3 4,3 4,0 3,7
Sola videregående skole 4,2 3,7 3,9 4,0 3,8
St Svithun videregående skole 4,2 3,5 4,2 4,1 3,6
St. Olav videregående skole (Rogaland) 4,1 3,3 4,3 3,9 3,5
Stavanger katedralskole 4,3 3,5 4,3 4,0 3,7
Stavanger Offshore Tekniske skole 4,6 3,9 4,3 4,0 3,8
Strand videregående skole 4,5 3,9 4,1 4,1 4,1
Vardafjell videregående skole 4,3 3,5 4,1 4,1 3,5
Vågen videregående skole 4,0 3,2 3,8 3,8 3,4
Øksnevad vidaregåande skole 4,4 3,6 4,4 4,0 4,1
Ølen vidaregåande skule 4,4 3,8 4,4 4,1 4,0
Åkrehamn vidaregåande skole 4,4 3,9 4,1 4,1 3,9
Rogaland fylkeskommune (EIER), VGO, Elevundersøkelsen, Offentlig , Vg1, Begge kjønn, Alle utdanningstyper, Alle utdanningsprogram

 

Grunnskolepoeng

Avgangselever grunnskolen skoleåret 2021/2022 etter fordeling grunnskolepoeng. Bostedskommune. Kilde: SSB

Vedlegg: Grunnskolepoeng

Vedlegg: Grunnskolepoeng
Fylket/kommuner Antall Mangler grunnskole- poeng 10-29 30-39 40-49 50 poeng eller flere
Rogaland 6396 6,3 5,1 25,9 43 19,8
Eigersund 189 7,4 3,7 27,5 46 15,3
Stavanger 1775 7,9 4,5 22,9 42,2 22,5
Haugesund 451 4 6,2 25,1 44,3 20,4
Sandnes 1085 8 4 25,2 42,4 20,5
Sokndal 48 - - 37,5 35,4 18,8
Lund 50 - - 38 36 18
Bjerkreim 45 - 15,6 22,2 44,4 17,8
264 3,4 5,3 33,7 39,4 18,2
Klepp 313 5,1 6,7 31,3 39,6 17,3
Time 243 4,1 6,2 30,5 42,8 16,5
Gjesdal 171 3,5 5,8 25,7 46,8 18,1
Sola 373 7,8 2,9 18,2 49,6 21,4
Randaberg 170 4,1 4,1 23,5 48,8 19,4
Strand 185 5,4 4,9 30,8 43,8 15,1
Hjelmeland 34 - - 23,5 41,2 29,4
Suldal 50 - - 26 48 14
Sauda 50 6 - 16 60 18
Kvitsøy - - - - : :
Bokn 13 - - 38,5 38,5 23,1
Tysvær 177 2,3 5,6 29,9 41,2 20,9
Karmøy 602 6 7,6 30,2 39,5 16,6
Utsira - - - - : :
Vindafjord 102 2,9 8,8 23,5 48 16,7

Gjennomføring etter 5/6 år per kommune

Gjennomføring i videregående opplæring i løpet av 5/6 år, etter todelt utdanningsprogram og bostedskommune ved 16 års alder. 2015-kullet. Kilde: SSB. 

Merk at andelen som har fullført og bestått i Rogaland totalt er høyere når bostedskommune er måleenhet enn når skolefylke brukes i kapittel 2.

Vedlegg: Gjennomføring etter 5/6 år pr kommune Totalt alle utdanningstyper

Vedlegg: Gjennomføring etter 5/6 år pr kommune Totalt alle utdanningstyper
Fylket/kommuner Antall Fullført og bestått Fullført grunn-kompetanse Fortsatt i vgo Gjennom-ført vg3/ fagprøve ikke bestått Sluttet underveis
Rogaland 6 137 83,3 3,3 3,2 3,6 6,6
Eigersund 210 83,8 2,4 3,8 3,8 6,2
Sandnes 954 81,0 4,1 3,1 3,6 8,2
Stavanger 1 521 83,0 3,0 3,1 4,4 6,6
Haugesund 459 79,3 4,4 4,1 3,7 8,5
Sokndal 36 63,9 11,1 5,6 5,6 13,9
Lund 47 83,0 6,4 - 6,4 4,3
Bjerkreim 41 80,5 7,3 2,4 4,9 4,9
233 83,7 3,0 3,0 3,0 7,3
Klepp 278 84,6 2,5 3,2 4,3 5,4
Time 268 89,9 3,7 2,2 0,7 3,4
Gjesdal 178 80,9 4,5 3,4 3,9 7,3
Sola 332 84,6 2,1 3,3 3,6 6,3
Randaberg 158 82,9 3,2 5,7 2,5 5,7
Forsand 15 86,6 - - 13,3 -
Strand 202 83,7 5,4 3,0 1,5 6,4
Hjelmeland 39 76,9 2,6 5,1 7,7 7,7
Suldal 44 88,6 - 4,5 2,3 4,5
Sauda 72 87,5 2,8 4,2 1,4 4,2
Finnøy 39 84,7 2,6 2,6 2,6 7,7
Rennesøy 64 86,0 - 3,1 3,1 7,8
Bokn 16 93,8 - - - 6,3
Tysvær 173 83,8 1,2 2,3 4,6 8,1
Karmøy 619 85,4 2,9 2,7 3,4 5,5
Vindafjord 129 90,7 2,3 3,1 0,8 3,1

Vedlegg: Gjennomføring etter 5/6 år pr kommune Studieforberedende utdanningsprogram

Vedlegg: Gjennomføring etter 5/6 år pr kommune Studieforberedende utdanningsprogram
Fylket/kommuner Antall Fullført og bestått Fullført grunn-kompetanse Fortsatt i vgo Gjennom-ført vg3/ fagprøve ikke bestått Sluttet underveis
Rogaland 3 116 92,1 0,6 1,5 3,1 2,7
Eigersund 100 90,0 1,0 1,0 5,0 3,0
Sandnes 484 91,7 0,8 1,4 2,9 3,1
Stavanger 987 92,1 0,3 1,3 3,5 2,7
Haugesund 249 92,3 1,6 0,4 3,2 2,4
Sokndal 10 80,0 10,0 - - 10,0
Lund 18 94,4 - - 5,6 -
Bjerkreim 15 86,7 - 6,7 - 6,7
77 89,6 - 1,3 2,6 6,5
Klepp 110 96,4 - - 3,6 -
Time 133 95,5 0,8 1,5 0,8 1,5
Gjesdal 71 88,7 - 4,2 5,6 1,4
Sola 199 90,4 0,5 2,0 3,0 4,0
Randaberg 74 90,5 - 6,8 1,4 1,4
Forsand 5 80,0 - - 20,0 -
Strand 74 94,6 - 4,1 - 1,4
Hjelmeland 18 100,0 - - - -
Suldal 21 95,2 - - - 4,8
Sauda 33 90,9 - 6,1 - 3,0
Finnøy 17 88,2 - 5,9 5,9 -
Rennesøy 29 86,2 - - 3,4 10,3
Bokn 8 87,5 - - - 12,5
Tysvær 82 92,7 1,2 1,2 2,4 2,4
Karmøy 257 92,6 0,8 1,2 3,9 1,6
Vindafjord 43 95,4 - - - 4,7

Vedlegg: Gjennomføring etter 5/6 år pr kommune Yrkesfaglig utdanningsprogram

Vedlegg: Gjennomføring etter 5/6 år pr kommune Yrkesfaglig utdanningsprogram
Fylket/kommuner Antall Fullført og bestått Fullført grunn-kompetanse Fortsatt i vgo Gjennom-ført vg3/ fagprøve ikke bestått Sluttet underveis
Rogaland 3 021 74,3 6,1 4,9 4,1 10,6
Eigersund 110 78,1 3,6 6,4 2,7 9,1
Sandnes 470 70,0 7,4 4,9 4,3 13,4
Stavanger 534 66,1 7,9 6,4 6,0 13,7
Haugesund 210 63,8 7,6 8,6 4,3 15,7
Sokndal 26 57,7 11,5 7,7 7,7 15,4
Lund 29 75,8 10,3 - 6,9 6,9
Bjerkreim 26 76,9 11,5 - 7,7 3,8
156 80,8 4,5 3,8 3,2 7,7
Klepp 168 76,8 4,2 5,4 4,8 8,9
Time 135 84,4 6,7 3,0 0,7 5,2
Gjesdal 107 75,7 7,5 2,8 2,8 11,2
Sola 133 75,9 4,5 5,3 4,5 9,8
Randaberg 84 76,2 6,0 4,8 3,6 9,5
Forsand 10 90,0 - - 10,0 -
Strand 128 77,4 8,6 2,3 2,3 9,4
Hjelmeland 21 57,1 4,8 9,5 14,3 14,3
Suldal 23 82,6 - 8,7 4,3 4,3
Sauda 39 84,6 5,1 2,6 2,6 5,1
Finnøy 22 81,8 4,5 - - 13,6
Rennesøy 35 85,7 - 5,7 2,9 5,7
Bokn 8 100,0 - - - -
Tysvær 91 75,8 1,1 3,3 6,6 13,2
Karmøy 362 80,4 4,4 3,9 3,0 8,3
Vindafjord 86 88,4 3,5 4,7 1,2 2,3

 

Fullført og bestått videregående opplæring i løpet av 5, 6, 7, 8, 9 eller 10 år. Bostedskommune ved 16 års alder. 2011-kullet. Kilde: SSB

Vedlegg: Gjennomføring etter 5/6 år pr kommune Fullført og bestått videregående opplæring i løpet av 5, 6, 7, 8, 9 eller 10 år.

Vedlegg: Gjennomføring etter 5/6 år pr kommune Fullført og bestått videregående opplæring i løpet av 5, 6, 7, 8, 9 eller 10 år.
Fylket/kommuner Antall 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år 10 år
Rogaland 5 983 75,9 79,7 81,7 83,3 84,5 85,2
Eigersund 216 76,9 82,4 84,7 86,6 87,5 88,0
Sandnes 913 75,8 79,0 80,8 82,3 82,9 83,7
Stavanger 1 521 74,6 78,9 81,2 82,7 84,6 85,3
Haugesund 423 77,5 80,9 83,2 85,1 86,1 86,8
Sokndal 46 71,7 71,7 71,7 71,7 73,9 73,9
Lund 43 81,4 83,7 86,0 86,0 88,4 88,4
Bjerkreim 33 78,8 78,8 78,8 78,8 84,8 84,8
248 75,0 77,8 79,8 80,2 82,3 83,5
Klepp 274 69,0 74,8 76,3 78,5 79,2 79,9
Time 228 72,8 78,5 81,6 83,3 84,6 86,0
Gjesdal 162 72,8 77,2 78,4 80,2 81,5 83,3
Sola 325 80,6 85,2 87,7 88,9 89,8 90,2
Randaberg 164 71,3 73,8 76,2 79,3 81,7 81,7
Strand 162 73,5 75,9 77,8 79,6 80,2 80,2
Hjelmeland 43 74,4 76,7 81,4 88,4 88,4 88,4
Suldal 65 84,6 87,7 89,2 90,8 92,3 92,3
Sauda 61 78,7 85,2 86,9 90,2 90,2 91,8
Finnøy 47 80,9 85,1 87,2 87,2 87,2 87,2
Rennesøy 56 87,5 91,1 94,6 96,4 98,2 98,2
Tysvær 142 79,6 82,4 82,4 85,9 85,9 85,9
Karmøy 623 76,6 79,3 81,1 82,3 83,1 83,8
Vindafjord 141 87,2 90,1 90,1 90,8 90,8 91,5
Utsira, Bokn, Kvitsøy, Forsand 47 72,3 80,9 83,0 85,1 85,1 85,1