Kvalitetsmelding for videregående opplæring i Rogaland

Det er fastsatt i opplæringsloven at skoleeiere er pliktige å utarbeide årlige rapporter om tilstanden i videregående opplæring.

Rapporten skal omhandle læringsresultater, frafall og læringsmiljø. Den kan også inneholde andre omtaler som er hensiktsmessig ut fra lokale behov.

Kvalitetsmeldingen 2020

Under kan du laste ned og lese hele Kvalitetsmeldingen 2020. 

Til toppen