Internasjonal strategi

1 Strategien på ett minutt

Internasjonal strategi skal identifisere mål, prioriteringer og satsingsområder for fylkeskommunens internasjonale arbeid, samt bidra til en helhetlig innsats med effektiv ressursutnyttelse. Strategien skal også bidra til at internasjonalt arbeid har en felles strategisk retning og bygger på mål fra Utviklingsplan for Rogaland

Rogaland fylkeskommune skal være en internasjonal aktør og pådriver for bærekraftig utvikling og sterke internasjonale felleskap som bygger på demokrati og inkludering. 

Vi skal være en

  • samlende og inkluderende pådriver for strategisk internasjonalt samarbeid
  • slagkraftig og pålitelig samarbeidspartner
  • kompetent og effektiv organisasjon innen internasjonalt arbeid

I vårt internasjonale arbeid skal vi prioritere

  • samarbeid rettet mot Nordsjøområdet og EU som sikrer politisk innflytelse og støtter opp om målsettingene i Utviklingsplan for Rogaland
  • internasjonale programmer og prosjekter som bidrar til finansiering, kunnskapsutveksling og regional utvikling
  • tiltak som fører til høyere suksessrate og økt deltakelse i EU-finansierte prosjekter for aktører i Rogaland
  • satsinger som bygger kompetanse om internasjonalt samarbeid i fylket og synliggjør Rogaland internasjonalt
Eu-flagg. Foto - Klikk for stort bilde