Internasjonal strategi

4 Mål

Rogaland fylkeskommune skal være en internasjonal aktør og pådriver for bærekraftig utvikling og sterke internasjonale felleskap som bygger på demokrati og inkludering.

Strategisk internasjonalt samarbeid skal bidra til å oppnå fylkeskommunens målsettinger og styrke vår evne til å løse oppgaver. 

Rogaland fylkeskommune skal være

  • en samlende og inkluderende pådriver for strategisk internasjonalt samarbeid
  • en slagkraftig og pålitelig samarbeidspartner
  • en kompetent og effektiv organisasjon innen internasjonalt arbeid

Rogaland fylkeskommunes visjon om bærekraftig utvikling og sterke fellesskap i hele Rogaland, samt mål og innsatsområdene i Utviklingsplan for Rogaland legges til grunn for strategien.

Natur i Rogaland. Foto - Klikk for stort bildeLysefjorden i Rogaland Øyvind Nesvåg

Langsiktige utviklingsmål og innsatsområder i Utviklingsplan for Rogaland, 2021-2024: 

  • Klimaomstilling og livskraftig naturmiljø 
  • Konkurransedyktig region 
  • Helsefremmende og inkluderende samfunn 
  • Attraktive lokalsamfunn, tettsteder og byer

Les utviklingsplan for Rogaland, 2021-2024