Internasjonal strategi

Internasjonal strategi skal identifisere mål, prioriteringer og satsingsområder for fylkeskommunens internasjonale arbeid, samt bidra til en helhetlig innsats med effektiv ressursutnyttelse.

Strategien skal også bidra til at internasjonalt arbeid har en felles strategisk retning og bygger på mål fra Utviklingsplan for Rogaland. 

Les internasjonal strategi som nettsidedokument

Forsidebilde internasjonal strategi. Foto - Klikk for stort bilde

Innhold i strategien

Internasjonalt arbeid er en integrert del av fylkeskommunens samfunnsutviklerrolle. I over 30 år har Rogaland fylkeskommune brukt internasjonale engasjement både for å videreutvikle egne tjenester, påvirke overnasjonale rammebetingelser og for å bidra til bærekraftige utvikling i hele fylke.

Internasjonal strategi skal identifisere mål, prioriteringer og satsingsområder i fylkeskommunens internasjonale arbeid, samt bidra til en helhetlig innsats med effektiv ressursutnyttelse. Strategien skal også bidra til at internasjonalt arbeid har en felles strategisk retning og bygger på mål fra Utviklingsplan for Rogaland.