Internasjonal strategi

3 Formål

Strategi for internasjonalt samarbeid er forankret i samfunnsoppdraget og visjonen til fylkeskommunen. Strategien skal identifisere mål, prioriteringer og satsingsområder, samt bidra til en helhetlig innsats med effektiv ressursutnyttelse. Strategien skal også bidra til at internasjonalt arbeid har en felles strategisk retning og bygger på mål fra Utviklingsplan for Rogaland.

Internasjonalt samarbeid er et viktig virkemiddel for samfunnsutvikling, og dermed prioritert arbeidsform i Rogaland fylkeskommunes innsats som regional samfunnsutvikler. Satsingen er motivert av egennytte, for både fylket og virksomheten, og av et internasjonalt ansvar.

Forhold som det grønne skiftet, demografiske endringer og teknologisk utvikling preger også våre samarbeidspartnere internasjonalt. Samarbeid på tvers av landegrenser kan bidra til bedre løsninger lokalt på våre felles globale utfordringer. Gjennom politisk og administrativt samarbeid i internasjonale og europeiske organisasjoner, nettverk og prosjekter, har fylkeskommunen over tid bygget relasjoner og kompetanse. Når en stadig større del av rammevilkårene for næringslivet og kommunesektoren avgjøres i EU, er det viktig å bruke tilgjengelige kanaler til å påvirke politikkutvikling til fordel for Rogalandssamfunnet.

Deltakelse i internasjonale programmer og prosjekter gir mulighet for politisk og faglig samarbeid om strategisk prioriterte områder. Dette bidrar også til kompetansebygging, ekstraordinær finansiering, nettverk og kulturutveksling for aktører i Rogaland.

Strategien skal være

  • et styringsverktøy for den politiske og administrative ledelsen
  • et arbeidsverktøy for ansatte
  • en forventningsavklaring internt og eksternt når det gjelder fylkeskommunens prioriteringer og oppgaver 

Strategien skal gi innsikt i og på noen områder definere

  • fylkeskommunens rolle og handlingsrom i internasjonale samarbeid
  • fylkeskommunens mål og strategiske retning
  • hvilke strategier og arbeidsformer virksomheten skal benytte
Internasjonale studenter. Foto - Klikk for stort bilde