Har du et prosjekt du ønsker støtte til?

Nå kan du søke tilskudd til aktiviteter og prosjekter innen tema som friluftsliv, stedsutvikling, vannforvaltning, klimaomstilling, natur og miljø.

Gutt med fiskestang i båt. Foto - Klikk for stort bilde

Målet med tilskuddsordningene

De ulike tilskuddsordningene skal blant annet bidra til

  • å bedre naturen og miljøet i fylket vårt.
  • legge til rette for friluftslivsaktiviteter.
  • stimulere til målrettet arbeid med klimatiltak.

Aktuelle tilskuddsordninger

Har du spørsmål til noen av tilskuddsordningene finner du kontaktperson på siden for hver enkelt tilskuddsordning.

Søknadsfrist

De fleste tilskuddsordningene har søknadsfrist 20. januar.

Fra og med 2023 har vi gått over til å bruke den digitale søknadsportalen til Regionalforvaltning. Her finner du mer informasjon om tilskuddsordningene, samt hjelp og veiledning til hvordan du søker.

Les mer om hvordan du søker på Regionalforvaltning.no

Hvem kan søke?

Det er flere målgrupper til de ulike tilskuddsordningene:

  • kommuner
  • bedrifter
  • frivillige organisasjoner og lag
  • privatpersoner

Se oversikt over alle våre tilskuddsordninger