Tilskotsordninga for kulturelle og kreative næringar i Rogaland har no blitt overført frå Kulturrådet til fylkeskommunen. Den økonomiske ramma er ein dryg million kroner og første søknadsfrist er 15. august.

Med én million kroner ekstra i potten, delte fylkeskommunen ut rekordmange kultur- og idrettsstipend i år. Her kan du se hvem som fikk de 18 stipendene.  

Forfatteren, dramatikeren, musikeren og formidleren Tore Renberg er tildelt Rogaland fylkeskommunes kulturpris 2021.

Alle kommunene i Rogaland vil ha en dagsturhytte. Byggefirmaet Stad Kystbygg AS er innstilt som anbudsvinner for å levere disse populære hyttene.

Nær 155 millioner kroner er fordelt til idrettslag og fysisk aktivitet i Rogaland. Her kan du se hvordan årets spillemidler er fordelt.

Stiftelsen Vestnorsk Jazzsenter skal arrangere Nutshell under årets Sildajazz i Haugesund og er en av 29 søkere som til sammen får 1,9 millioner kroner i støtte.

Onsdag 1. april er fristen for å nominere nye kandidater til Rogaland fylkeskommunes kulturpris 2021.

Hva med å bygge din egen Dagsturhytte? – Til fuglene! Her finner du oppskriften.

700 000 kroner skal bidra til å styrke bibliotekene som arenaer for læring, opplevelse, fantasi og meningsbrytning, samt å stimulere til økt lesing og leseferdighet.

 Fylkeskommunen vil bruke en million kroner mer til kultur- og idrettsstipend i år. I tillegg økes tilskuddsrammen til allment kulturarbeid og til fylkesbibliotekets e-bok satsing.  

Til toppen