Fra lørdag 18. september kan du hente årets gratisbok i Hele Rogaland leser i ditt nærmeste bibliotek. Totalt 30 000 eksemplarer skal deles ut, og i november blir det turné med forfatteren Oda Malmin.

Maritimt vitensenter i Tungevågen i Randaberg får 9,3 millioner kroner i støtte til kulturbygg, under forutsetning av at staten følger opp med midler. 

STAR Rogaland ønsker å styrke regionens musikk- og filmaktører og håper på flere Amandapriser til Rogaland i framtiden. STAR er en av fire kulturaktører som totalt får en million kroner i støtte til regional bransjeutvikling.

18-åringene Solveig og Trym håper mange førstegangsvelgere bruker stemmeretten. Fylkesbiblioteket planlegger en rekke arrangementer i høst for å styrke den demokratiske deltakelsen hos elever i videregående skoler.

Alle kommunene i Rogaland vil ha en dagsturhytte. Byggefirmaet Stad Kystbygg AS er innstilt som anbudsvinner for å levere disse populære hyttene.

Forfatteren, dramatikeren, musikeren og formidleren Tore Renberg er tildelt Rogaland fylkeskommunes kulturpris 2021.

Tilskotsordninga for kulturelle og kreative næringar i Rogaland har no blitt overført frå Kulturrådet til fylkeskommunen. Den økonomiske ramma er ein dryg million kroner og første søknadsfrist er 15. august.

Med én million kroner ekstra i potten, delte fylkeskommunen ut rekordmange kultur- og idrettsstipend i år. Her kan du se hvem som fikk de 18 stipendene.  

Nær 155 millioner kroner er fordelt til idrettslag og fysisk aktivitet i Rogaland. Her kan du se hvordan årets spillemidler er fordelt.

Stiftelsen Vestnorsk Jazzsenter skal arrangere Nutshell under årets Sildajazz i Haugesund og er en av 29 søkere som til sammen får 1,9 millioner kroner i støtte.

Til toppen