Integreringsstrategi

4 Hva vil vi – visjon og mål

Rogaland fylkeskommunes visjon om bærekraftig utvikling og sterke fellesskap i hele Rogaland legges til grunn for integreringsstrategien.   

For å oppnå sosial og økonomisk bærekraft er samfunnet avhengig av en velfungerende integreringspolitikk. Vi må skape arbeid, gi tilgang til utdannelse og øke livskvaliteten til alle innbyggere i Rogaland. For å skape sterke fellesskap må vi legge til rette for inkludering, tillit og toleranse for ulike meninger. Vi må utjevne sosiale forskjeller og sikre medborgerskap.   

Hovedmålet med integreringsarbeidet er økt livskvalitet, integrering og deltakelse i arbeids- og samfunnsliv for innvandrere i hele Rogaland.  

Følgende overordnede mål gjelder for alle innsatsområdene som er beskrevet under:  

Kompetanse

Rogaland har et opplæring- og kompetansetilbud i fylket som tar høyde for et stadig mer mangfoldig samfunn.   

Samarbeid  

Rogaland har et velfungerende regionalt samarbeid om integreringsarbeidet på tvers av sektorer.  

Helhetlig tilnærming

Fylkeskommunen har en samordnet og koordinert tilnærming til det regionale integreringsarbeidet.