Integreringsstrategi

Fylkeskommunene har gjennom regionreform og ny integreringslov fått nye oppgaver og utvidet ansvar på integreringsfeltet. Integreringsstrategien gir retning for dette arbeidet innenfor følgende innsatsområder:

  • bosetting
  • utdanning og kvalifisering
  • arbeid
  • hverdagsintegrering
  • retten til å leve et fritt liv

Strategien ble vedtatt i fylkestinget i Rogaland 15. desember 2021.