Vil du bli lærling i Rogaland fylkeskommune?

Vi skal ansette flere lærlinger framover. Blir det deg?

Vi tilbyr læreplasser i hele fylket, fra Haugesund og Ølen i nord, til Egersund i sør-fylket. Vi har i dag rundt 95 lærlinger fordelt på våre videregående skoler i Rogaland og i fylkesadministrasjonen. Vår ambisjon er å ansette enda flere lærlinger i tiden som kommer.

Se våre ledige lærlingstillinger

Aktuelle lærefag for lærlinger

Vi tilbyr god og variert praksis i disse lærefagene:

Informasjon om lønn, arbeidstid og andre fordeler

Hvem kan bli lærling i fylkeskommunen?

Du må ha fullført og bestått vg1 og vg2. Søkere til byggdrifterfaget og renholdsoperatørfaget må ha fullført vg1 bygg- og anleggsteknikk.

Andre kriterier for aktuelle kandidater:

  • pliktoppfyllende og har lite fravær
  • viser interesse og motivasjon for faget
  • har gode samarbeidsevner
  • behersker norsk
  • er lærevillig
  • interesse for digitale løsninger

Hvordan søker du læreplass i fylkeskommunen?

Våre ledige lærlingstillinger for 2022 blir lagt ut i januar og februar.

Se våre ledige lærlingstillinger 

Husk at du alltid må søke i Vigo selv om du søker på en utlyst lærlingstilling i Rogaland fylkeskommune.

Frist for å søke læreplass 1. mars. Søk i vigo

Til toppen