Vil du bli lærling i Rogaland fylkeskommune?

Vi tilbyr læreplasser i hele fylket, fra Haugesund og Ølen i nord, til Egersund i sør-fylket. Vi har i dag rundt 95 lærlinger fordelt på 10 lærefag ved våre videregående skoler i Rogaland og i fylkesadministrasjonen. 

Det er for tiden ingen utlyste læreplasser. I august eller september blir noen nye stillinger lagt ut.

Se våre ledige lærlingstillinger

Aktuelle lærefag for lærlinger

Vi tilbyr god og variert praksis i disse lærefagene:

Informasjon om lønn, arbeidstid og andre fordeler

Hvem kan bli lærling i fylkeskommunen?

Du må ha fullført og bestått vg1 og vg2. Søkere til byggdrifterfaget og renholdsoperatørfaget må ha fullført vg1 bygg- og anleggsteknikk.

Andre kriterier for aktuelle kandidater:

  • pliktoppfyllende og har lite fravær
  • viser interesse og motivasjon for faget
  • har gode samarbeidsevner
  • behersker norsk
  • er lærevillig
  • interesse for digitale løsninger

Hvordan søker du læreplass i fylkeskommunen?

Våre ledige lærlingstillinger finner du under ledige stillinger på rogfk.no

Til toppen