Vil du bli lærling i Rogaland fylkeskommune?

Vi har allerede 90 lærlinger, og har ambisjoner om å ansette flere lærlinger framover. Blir det deg?

Vi tilbyr læreplasser i hele fylket, fra Haugesund og Ølen i nord, til Egersund i sør-fylket. Vi har i dag rundt 90 lærlinger fordelt på våre videregående skoler i Rogaland og i fylkesadministrasjonen. Vår ambisjon er å ansette enda flere lærlinger i tiden som kommer.

Hvem kan bli lærling i fylkeskommunen?

Du må ha fullført og bestått Vg1 og Vg2. Søkere til byggdrifterfaget og renholdsoperatørfaget må ha fullført Vg1.

Andre kriterier for aktuelle kandidater:

 • pliktoppfyllende og har lite fravær
 • viser interesse og motivasjon for faget
 • har gode samarbeidsevner
 • behersker norsk
 • er lærevillig

Aktuelle fag for lærlinger

Vi tilbyr god og variert praksis i disse lærefagene:

 • IKT Servicefaget
 • Kontor- og administrasjonsfaget
 • Renholdsoperatørfaget
 • Byggdrifterfaget
 • Helsearbeiderfaget
 • Barne- og ungdomsarbeiderfaget
 • Landbruksmekanikerfaget
 • Akvakulturfaget
 • Logistikkfaget
 • Salgsfaget
 • Hestefaget
 • Institusjonskokkfaget
 • Tømrerfaget

Vi vurderer å tilby læreplasser også i andre fagområder i tiden som kommer.  

Informasjon om lønn, arbeidstid og andre fordeler

 

Hvordan søker du læreplass i fylkeskommunen?

Du søker læreplass i Vigo Husk at du alltid må søke i Vigo selv om du søker på en utlyst lærlingstilling i Rogaland fylkeskommune.

Frist for å søke læreplass 1. mars. Søk i vigo

Ledige stillinger i fylkeskommunen.

 

 

Kontakt Lærlingkontoret i Rogaland fylkeskommune

Til toppen