Helsearbeidarfaget 

I Rogaland fylkeskommune har vi læreplassar innan helsearbeidarfaget på nokre av dei vidaregåande skolane våre.

jente som er lærling hjelper funksjonshemmet gutt å vaske hendene - Klikk for stort bilde

Har du lyst til å jobbe med ungdom som har eit stort hjelpebehov i eit utviklande og spennande fagmiljø? Då har vi den rette læreplassen for deg!  

Som lærling eller lærekandidat innan helsearbeidarfaget i fylkeskommunen vil du jobbe ved ein av dei vidaregåande skolane våre i ei avdeling for hverdagslivstrening. Opplæringstilbodet du skal jobbe med, er for multifunksjonshemma elevar og elevar med store hjelpebehov. Du vil jobbe i eit spennande fagmiljø som jobbar for å framheve elevanes styrker og moglegheit for utvikling.

Arbeidsoppgåver:

  • delta i undervisningstimar, samlingsstunder, musikktimar, tematimar, praktiske oppgåver og i produksjon ved elevbedrifter 
  • praktisk pleie, omsorgs- og miljøarbeid 
  • ADL-trening som fysisk trening, stell, måltid og følge opp elevane sin arbeidspraksis 
  • samarbeide med kollegaer, føresette og andre samarbeidspartnarar 
  • dokumentere og rapportere 

Personlege eigenskapar 

Du har eit stort engasjement, kapasitet og evne til å sjå moglegheiter hos den enkelte eleven. Du er god til å kommunisere, er omsorgsfull og serviceinnstilt. Du trivst med å samarbeide med andre.  

Kvalifikasjonar:

  • fullført og bestått Vg1 helse- og oppvekstfag og Vg2 helsearbeidarfag 
  • du kan skrive og snakke godt norsk