Rogaland fylkeskommune

Gi innspill til Utviklingsplan for Rogaland

Utviklingsplanen er fylkeskommunens overordnede styringsdokument, og skal beskrive den ønskede samfunnsutviklingen i Rogaland. Nå er planen lagt ut på høring, og vi ønsker innspill for å sikre at planen ivaretar ulike behov i fylket vårt. 

Les høringsdokumentet og gi innspill til planen

Hva skjer?

Aktuelt

Til toppen