Aktuelt

 • Heder til handverkarar
  Jørn Magne Flesjå vil dokumentere riggen til små båtar i Rogaland som er 100–170 år gamle, mens Leif Harald Jørmeland skal lære seg lafteteknikk for å ta vare på gamle hus...
 • Folkets Hus blir foreslått freda
  Fredingsforslaget for Folkets Hus i Sauda er lagt ut til offentleg ettersyn. 31. august er frist for å komme med merknader eller fråsegner.
 • Nytt stipend for gammalt handverk
  Ei ny stipendordning for tradisjonshandverkarar skal stimulere og inspirere til innsats for kulturarven i Rogaland.
 • Unison støtte til kulturminner
  Det var bred politisk enighet når tre av statstbudsjettets tildelingen til kulturminner for første gang skulle vedtas av fylkespolitikerne.
 • Her er programmet for Rikssamlingsjubileet
  Programmet for Rikssamlingsjubileets hovedmarkering er klart. Det er bare å stryke ringbrynja, slipe sverdet og begynne å glede seg til sommerens arrangementer fra Haraldshaugen...
 • Meir pengar til verneverdige bygg og anlegg
  Tilskotsordninga til verneverdige bygg og anlegg har i år ei budsjettauke på 350 000 kroner. No får 48 ulike prosjekt til saman 1 565 000 kroner i tilskot.
Til toppen