Aktuelt

 • Århundrets norske gullskatt funnet i Rogaland
  En helt unik gullskatt bestående av ti perler, ni brakteater og tre ringer har blitt funnet på Rennesøy i Stavanger. Gjenstandene anslås å være fra folkevandringstiden, rundt...
 • Oppsiktsvekkende funn
  Arkeologer har funnet en tredje skipsgrav på Avaldsnes. De oppsiktsvekkende funnene er et viktig løft for kunnskap og oppmerksomhet for hele Rogalands kulturhistorie.
 • Nytt dagsturhytteprosjekt med støtte frå Riksantikvaren
  Riksantikvaren har løyvd 350 000 til eit samarbeidsprosjekt mellom Vestland og Rogaland fylkeskommunar. Stikkord er dagsturhytter, kulturlandskap og kunnskapsdeling.
 • Støtte til fartøy, brannsikring og kulturminner
  M/S Sandnes er et av de 15 fartøyene i Rogaland som får støtte til vedlikehold, slik at de kan benyttes som ressurser i en bærekraftig samfunnsutvikling.
 • Heder til handverkarar
  Jørn Magne Flesjå vil dokumentere riggen til små båtar i Rogaland som er 100–170 år gamle, mens Leif Harald Jørmeland skal lære seg lafteteknikk for å ta vare på gamle hus...
 • Folkets Hus blir foreslått freda
  Fredingsforslaget for Folkets Hus i Sauda er lagt ut til offentleg ettersyn. 31. august er frist for å komme med merknader eller fråsegner.
Til toppen