Aktuelt

 • Fra venstre, Øyvind Malmin (RFK), stipendvinner Leif Harald Jørmeland, Inghild Vanglo (RFK), stipendvinner Jørn Magne Flesjå og Lars Riese (RFK). Heder til handverkarar
  Jørn Magne Flesjå vil dokumentere riggen til små båtar i Rogaland som er 100–170 år gamle, mens Leif Harald Jørmeland skal lære seg lafteteknikk for å ta vare på gamle hus...
 • Folkets hus i Sauda Folkets Hus blir foreslått freda
  Fredingsforslaget for Folkets Hus i Sauda er lagt ut til offentleg ettersyn. 31. august er frist for å komme med merknader eller fråsegner.
 • Nytt stipend for gammalt handverk
  Ei ny stipendordning for tradisjonshandverkarar skal stimulere og inspirere til innsats for kulturarven i Rogaland.
 • Brannbåten Nøkk får støtte til fartøyvern Unison støtte til kulturminner
  Det var bred politisk enighet når tre av statstbudsjettets tildelingen til kulturminner for første gang skulle vedtas av fylkespolitikerne.
 • Fra venstre Alf Magne Grindhaug, Bjørg Tysdal Moe, Arne-Christian Mohn og Trond Ole Hølland Paulsen på Nordvegen historiesenter, Avaldsnes. Her er programmet for Rikssamlingsjubileet
  Programmet for Rikssamlingsjubileets hovedmarkering er klart. Det er bare å stryke ringbrynja, slipe sverdet og begynne å glede seg til sommerens arrangementer fra Haraldshaugen...
 • Våningshus i Sokndal Meir pengar til verneverdige bygg og anlegg
  Tilskotsordninga til verneverdige bygg og anlegg har i år ei budsjettauke på 350 000 kroner. No får 48 ulike prosjekt til saman 1 565 000 kroner i tilskot.
Til toppen