Skoledager, ferier og fridager - skolerute

Oversikt over skolestart, feriar og fridagar for dei vidaregåande skolane i Rogaland fylkeskommune.

Skoleruta kan variere litt frå skole til skole. Sjekk heimesida til din skole for å se eventuelle variasjonar. Det er totalt 190 skoledagar per år.

Skoleåret 2023–2024

Skoleåret 2024-2025

Skoleåret 2025-2026

Skoleåret 2026-2027

Skoleåret 2027-2028

Fylkeskommunen gir forskrift om skole- og feriedagar, sjå opplæringslova § 3-2.