Bragdprisen

Bragdprisen er en honnør til en person som har utført en særskilt innsats innenfor et hvilket som helst samfunnsområde. Prisen består av en statuett av Kristoff Nasilowski, samt 100 000 kroner.

Nominasjonsfrist

Frist for å nominere kandidater er 1. november 

Skjemaet blir tilgjengelig rundt én måned før nominasjonsfristen går ut. Dersom fristen faller på en helge- eller helligdag, vil fristen være første påfølgende virkedag. 

Hvem kan nominere kandidater?

Enkeltpersoner, kommuner, institusjoner og frivillige organisasjoner står fritt til å fremme forslag om aktuelle kandidater. Fylkeskommunens folkevalgte og fylkesrådmannen har også anledning til å foreslå kandidater, som ikke er foreslått av andre.

Kriterier for tildeling

 • Kandidatene må ha markert seg ut over det vanlige nasjonalt og/eller internasjonalt i sitt arbeid.
 • Kandidatene må ha markedsført Rogaland på en positiv måte nasjonalt og/eller internasjonalt.
 • Prisen tildeles enkeltpersoner bosatt i Rogaland. I særtilfeller kan den tildeles personer som ikke er bosatt i Rogaland, men som er nært knyttet til fylket eller har gjort en særskilt innsats for fylket.
 • Prisen tildeles bare én gang til samme person.

Krav til forslag

Forslag fremmes elektronisk på nettbasert skjema. Forslag må inneholde en fyldig beskrivelse og redegjørelse for det arbeidet kandidaten har utført, og den betydning kandidatens arbeid har hatt for fylket.

Vi gjør oppmerksom på at forslagsteksten vil bli brukt i saksfremlegget som legges frem i politisk behandling. Det må derfor gis en god og helhetlig beskrivelse av kandidaten.

Avgjørelse

Innkomne forslag legges fram til politisk vurdering i fylkesutvalget. Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Prisutdeling

Bragdprisen overrekkes i et fylkesting.

Dersom det et år ikke finnes kandidater som fyller kriteriene, deles ikke prisen ut. 

Vinnere av Bragdprisen siden 1994:

 • 2023 Susanne Sundfør, musikk
 • 2022 Jakob Ingebrigtsen, idrett
 • 2021 Jesper Saltvik Pedersen, idrett
 • 2020 Erling Braut Haaland, idrett
 • 2019 Terje Aven, samfunnsinnsats
 • 2018 Tone og Gjert Ingebrigtsen, idrett
 • 2017 Linda-Merethe Øye, samfunnsinnsats
 • 2016 ikke utdelt
 • 2015 Tore Christiansen, samfunnsinnsats
 • 2014 Alexander Kristoff, idrett
 • 2013 Henrik Ingebrigtsen, idrett
 • 2012 Sarah Louise Rung, idrett 
 • 2011 ikke utdelt 
 • 2010 ikke utdelt
 • 2009 Hildeborg Juvet Hugdal, idrett
 • 2008 Cecilie Drabch Norland, idrett
 • 2007 Kaizers Orchestra, musikk
 • 2006 Jan Egeland, samfunnsinnsats
 • 2005 Kristoffer Joner, film
 • 2004 Bjørn Maaseide, idrett
 • 2003 Charles Tjessem, matkultur
 • 2002 Gunn-Rita Dahle, idrett
 • 2001 Eirik Sønneland/Rolf Bae, idrett
 • 2000 Vamp, musikk
 • 1999 Arve Opdahl, kunstformidling
 • 1998 Liv Kyllingstad Godin, samfunnsinnsats
 • 1997 Hanne Haugland, idrett
 • 1996 Eva Renate Nesheim/Gaute Rostrup, handikaparbeid
 • 1995 Truls Mørk, musikk
 • 1994 Leif Ove Andsnes/Erik Thorstvedt, musikk/idrett