Ta eksamen som privatist

Du kan ta privatisteksamen i fag du mangler, fag du ikke har bestått eller for å forbedre karakterer. Du kan ikke melde deg opp i et fag som du samtidig er elev i.

Frist for oppmelding til privatisteksamen​

Det er to perioder du kan melde deg opp til privatisteksamen:

Høsteksamen: 1. september–15. september

Våreksamen: 15. januar–1. februar

Meld deg opp til eksamen

Eksamensforberedende kurs for voksne

Videregående opplæring for voksne tilbyr gratis 40-60 timers kurs for personer som har lang og allsidig erfaring i et fag og som ønsker å ta fagbrev. Kurset forbereder deg til Vg3-eksamen som er en del av Praksiskandidatordningen. 

Se oversikt over eksamensforberedende kurs her.

Råd og tips på veien mot eksamen

Før eksamen

Hjelpemidler under eksamen

Etter eksamen

Privatistkontoret har ikke egne kurs. Dersom du ønsker å forberede deg til eksamen ved å følge kurs, må du selv undersøke hvem som tilbyr dette.
 

Kontakt Privatistkontoret

E-post: privatist@rogfk.no

Telefon: 51 92 10 75 (telefontid fra kl. 10.00–14.00)