Ta eksamen som privatist

Du kan ta privatisteksamen i fag du mangler, fag du ikke har bestått eller for å forbedre karakterer.

Du kan ikke melde deg opp i et fag som du samtidig er elev i

Meld deg opp til eksamen

Råd og tips på veien mot eksamen

Før eksamen

Hjelpemidler under eksamen

Etter eksamen

Privatistkontoret har ikke egne kurs. Dersom du ønsker å forberede deg til eksamen ved å følge kurs, må du selv undersøke hvem som tilbyr dette.

Privatisteksamen vår og høst

Vi arrangerer privatisteksamen to ganger i året. Du er selv ansvarlig for å melde deg opp til eksamen.

Oppmelding til eksamen om våren:
Fra og med 15. januar til og med 1. februar.

Oppmelding til eksamen om høsten
Fra og med 1.  september til og med 15. september.

Det er ikke mulig å melde seg opp etter at fristen er gått ut.

Kontakt Privatistkontoret

E-post: privatist@rogfk.no

Telefon: 51 92 10 75 (telefontid fra kl. 10.00–14.00)

Til toppen