Ta eksamen som privatist

Du kan ta privatisteksamen i fag du mangler, fag du ikke har bestått eller for å forbedre karakterer.

Du kan ikke melde deg opp i et fag som du samtidig er elev i.

​Viktige meldinger om eksamen

Omgjort eksamensform

Oppdatert 24.01.23: Nye føringer fra Utdanningsdirektoratet (Udir) viser at det ikke lenger er mulig å få omgjort eksamensform på privatisteksamen. Det vil si at man ikke lengre kan få omgjort eksamen fra muntlig til skriftlig, eller fra skriftlig til muntlig. 

Les mer om beslutningen på Udirs nettsider.

Åpent internett til eksamen stenges inntil videre

Oppdatert 13.01.23: Utdanningsdirektoratet (Udir) har bestemt at kandidater ikke lenger skal ha tilgang til åpent internett i de sju fagene som har hatt denne tilgangen tidligere. Eksamen vil bli gjennomført med begrenset nett-tilgang og med begrenset antall nettressurser.

Les mer om beslutningen på Udirs nettsider.

 

Meld deg opp til eksamen
 

Råd og tips på veien mot eksamen

Før eksamen

Hjelpemidler under eksamen

Etter eksamen

Privatistkontoret har ikke egne kurs. Dersom du ønsker å forberede deg til eksamen ved å følge kurs, må du selv undersøke hvem som tilbyr dette.
 

Kontakt Privatistkontoret

E-post: privatist@rogfk.no

Telefon: 51 92 10 75 (telefontid fra kl. 10.00–14.00)

Til toppen