Tannhelse Rogaland

Jente er hos tannlegen - Klikk for stort bilde

Tannhelse Rogaland FKF ivaretar fylkeskommunens ansvar for den offentlige tannhelsetjenesten. Oppgavene er blant annet å gi gratis tannhelsehjelp til prioriterte grupper etter lov om tannhelsetjenesten, tilgjengeliggjøre spesialisttjenester for innbyggere i fylket, og drive forskning og fagutvikling. Et overordnet mål er å opprettholde, bedre og fremme befolkningens (tann)helse. Derfor er folkehelsearbeid et viktig satsningsområde i Tannhelse Rogaland.

Tannhelse Rogaland har egne nettsider

Gratis tannbehandling

Alle barn og unge opptil 18 år, psykisk utviklingshemmede, eldre, langtidssyke og uføre i institusjoner og hjemmesykepleie og rusmiddelavhengige i institusjoner, får tilbud om gratis tannbehandling. Unge som fyller 19 eller 20 år i behandlingsåret, betaler 25 prosent. Fra 2022 betaler unge som fyller 21 eller 22 år i behandlingsåret 50 prosent.

Rusmiddelavhengige som mottar kommunale tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 nr. 6 på grunn av sitt rusmisbruk, i mer enn tre måneder, får fri behandling på offentlig tannklinikk, eller hos privatpraktiserende tannlege som Tannhelse Rogaland har avtale med.

I tillegg har fylkestinget bestemt at også innsatte i fengsel, pasienter i poliklinisk psykiatrisk behandling og eldre i pleie av pårørende, skal få gratis tannbehandling på offentlig tannklinikk.

Voksne betalende pasienter er velkommen til de offentlige tannklinikkene, i den grad klinikkene har ledig kapasitet.

Kontaktinformasjon

Tannhelse Rogaland FKF - administrasjonen
Tlf: 51 51 69 96 
E-post: firmapost@throg.no

Pasienthenvendelser vedrørende timeavtaler og lignende må rettes til den enkelte tannklinikk. Se Tannhelse Rogalands nettside for kontaktinformasjon til tannklinikkene.

Til toppen