Regionale utviklingstrekk Rogaland 2022 gir et godt bilde på hvordan status for Rogaland var ved inngangen til 2022.

Regionale utviklingstrekk Rogaland 2021 gir et godt bilde på hvordan status for Rogaland var ved inngangen til 2021.

Vi går spennende og usikre tider i møte, både i Rogaland, i Norge, ja i hele verden. Korona-situasjonen har snudd opp ned på mange av våre viktige samfunnsområder. Selv om vi vet at mye vil normalisere seg når korona-situasjonen er over, kommer også enkelte samfunnsområder til å bli endret i lang tid framover. Hvordan samfunnet utvikler seg vil bare framtiden kunne si noe sikkert om.

 Vi ser nå at sysselsettingen øker igjen i Rogaland. Det er både gledelig og etterlengtet. Næringslivet forteller om bedre tider, og behov for arbeidskraft melder seg. Dette påvirker folks bostedspreferanser, og vi håper at dette fører til at innflyttingen til Rogaland øker og at færre flytter ut. Innvandring er en joker når det gjelder befolkningsutvikling. Fylket vårt går spennende tider i møte, og Rogaland fylkeskommune skal tilby tjenester og utarbeide et planverk som bidrar til å trekke utviklingen i riktig retning.

 Regionale utviklingstrekk Rogaland 2018 gir oppdatert informasjon om utviklingstrekk i Rogaland innen ulike samfunnsområder. Rapporten gir et kunnskapsgrunnlag for utvikling av regionalpolitiske mål og strategier i Rogaland.

 Rogalendinger er vant til å holde et høyt tempo. Det har vært et godt arbeidsmarked,
og lav arbeidsledighet. Siden 1960-tallet har fylket vært et av de mest
attraktive regionene i Norge som har tiltrukket seg arbeidskraft både fra innland
og utland. Fylkets utfordring har vært å holde tritt med den raske utviklingen: hvor
skal vi bo; hvordan skal vi bo; hvor skal vi jobbe; og hvordan skal vi reise rundt i
fylket.

Til toppen