Regionale utviklingstrekk 2022

Regionale utviklingstrekk Rogaland 2022 gir et godt bilde på hvordan status for Rogaland var ved inngangen til 2022.

Rapporten gir oppdatert informasjon om utviklingstrekkene og trendene innen flere ulike samfunnsområder og er et solid kunnskapsgrunnlag for utvikling av regionalpolitiske mål og strategier for fylket vårt.

Forsidebildet til rapporten Regionale utviklingstrekk Rogaland 2022 - Klikk for stort bilde 

Regionale utviklingstrekk 2022

Regionale utviklingstrekk 2022 (PDF, 10 MB)