Regionale utviklingstrekk 2020

Vi går spennende og usikre tider i møte, både i Rogaland, i Norge, ja i hele verden. Korona-situasjonen har snudd opp ned på mange av våre viktige samfunnsområder. Selv om vi vet at mye vil normalisere seg når korona-situasjonen er over, kommer også enkelte samfunnsområder til å bli endret i lang tid framover. Hvordan samfunnet utvikler seg vil bare framtiden kunne si noe sikkert om.

Regionale utviklingstrekk Rogaland 2020 gir et godt bilde på hvordan status for Rogaland var ved inngangen til 2020. Rapporten gir oppdatert informasjon om utviklingstrekkene og trendene innen flere ulike samfunnsområder og er et solid kunnskapsgrunnlag for utvikling av regionalpolitiske mål og strategier for fylket vårt.

Regionale utviklingstrekk 2020

  • Hva er det mest brukte kulturtilbudet?
  • Hva betyr klimaendringene for næringslivet?
  • Hvordan ligger vi an når det gjelder utslipp av CO2   sammenlignet med andre fylker?

Dette, og mye mer, får du svar på i:

Regionale utviklingstrekk 2020 (PDF, 8 MB)