Regionale utviklingstrekk 2018

Regionale utviklingstrekk Rogaland 2018 gir oppdatert informasjon om utviklingstrekk i Rogaland innen ulike samfunnsområder. Rapporten gir et kunnskapsgrunnlag for utvikling av regionalpolitiske mål og strategier i Rogaland.

Det har riktig nok ikke vært syv magre år, men derimot fire. Reduksjon i oljeinvesteringene, rekordlav oljepris, høy arbeidsledighet og historisk høy utflytting fra Rogaland i perioden 2014 til 2017 har satt sine spor i fylket. I 2018 ser vi imidlertid at situasjonen på arbeidsmarkedet er i ferd med å snu. Aktiviteten i næringslivet øker. Bruttoarbeidsledigheten er redusert fra 12 607 (5,0 prosent) i mai 2017, til 8 788 (3,4 prosent) i juli 2018. Det siste året har arbeidsledigheten gått mer ned i Rogaland enn i resten av landet. I april 2018 hadde arbeidsmarkedet i Rogaland behov for anslagsvis 1800 nye sysselsatte. Optimisten i næringslivet har økt, og pilene begynner å peke i
riktig retning.

Nå er det usikkert om det kommer syv nye fete år. Sannsynligvis vil ikke Rogaland få den samme gullalderen som vi hadde fram til nedgangen i 2014. Men, nå når etterspørselen etter arbeidskraft øker og det er nødvendig med omstilling i økonomien, vil det bli kamp om kompetent arbeidskraft.

Etter de syv magre kommer de syv fete? Rogaland må være attraktivt å bo i både for dagens innbyggere, men også for potensielle tilflyttere. Her står vi overfor en utfordring der flere samfunnsaktører må være med å dra lasset. Rogaland fylkeskommune er en av disse aktørene. Hvordan kan Rogaland fylkeskommune bidra til at fylket blir attraktiv å bo og arbeide i? Rogaland fylkeskommune har ansvar innen samferdsel, ideregående opplæring, kultur og næringsutvikling. I tillegg skal fylkeskommunen utarbeide planer som legger flere premisser for hvordan samfunnsutviklingen i Rogaland skal være. For å bli et attraktivt og godt fylke å bo i må disse områdene spille på lag og dra i samme retning. Det som skjer innen et av områdene vil påvirke et annet, noe planene må gjenspeile.

Dokumenter

Regionale utviklingstrekk 2018 (PDF, 8 MB)