Regionale utviklingstrekk 2021

Regionale utviklingstrekk Rogaland 2021 gir et godt bilde på hvordan status for Rogaland var ved inngangen til 2021.

Rapporten gir oppdatert informasjon om utviklingstrekkene og trendene innen flere ulike samfunnsområder og er et solid kunnskapsgrunnlag for utvikling av regionalpolitiske mål og strategier for fylket vårt.