Regionale utviklingstrekk 2017

Rogalendinger er vant til å holde et høyt tempo. Det har vært et godt arbeidsmarked,
og lav arbeidsledighet. Siden 1960-tallet har fylket vært et av de mest
attraktive regionene i Norge som har tiltrukket seg arbeidskraft både fra innland
og utland. Fylkets utfordring har vært å holde tritt med den raske utviklingen: hvor
skal vi bo; hvordan skal vi bo; hvor skal vi jobbe; og hvordan skal vi reise rundt i
fylket.

Arbeidslivet i Rogaland ble hardt rammet da oljeprisen falt i 2014.
Arbeidsledigheten steg raskt i 2015 og stabiliserte seg på et høyt nivå i 2016. I
2016 snudde flyttestrømmene. Flere mennesker flyttet fra Rogaland enn de som
flyttet til fylket. Fra å ha landets høyeste prisvekst i boligmarkedet, har Stavangerregionen
sett boligprisene falle siden 2014. For første gang på flere år bygges det
færre boliger her enn i Bergen og Trondheim.

Oljekrisen har vært smertefull for næringslivet og hatt dramatiske konsekvenser
for Rogalands befolkning. Hvor går vegen videre og hva kan vi lære av det som
har skjedd de siste tre årene?

Publikasjonen du nå holder er et kunnskapsgrunnlag for utvikling av regionalpolitiske
mål og strategier, samt en statusoppdatering for alle interesserte lesere.
Publikasjonen gir et overblikk over en rekke viktige samfunnsområder i Rogaland.

I årets utgave legges det størst vekt på demografi og arbeidsmarked på grunn
av de turbulente tidene vi er inne i. I tillegg presenteres informasjon om fylkeskommunens
ansvarsområder som samferdsel, næringsutvikling, kultur, opplæring
og folkehelse.

Det ser ut til at Rogaland nå går mot lysere tider. Næringslivet uttrykker en
forsiktig optimisme og arbeidsledigheten faller. Rogaland fylkeskommune har et
stort ansvar for den regionale samfunnsutviklingen. Vi sitter ikke og venter på
lysere tider; vi er med på å forme fremtiden.
 

Dokumenter

Regionale utviklingstrekk 2017 (PDF, 5 MB)