700 000 til bibliotekutvikling

Ni biblioteker i Rogaland får 280 000 kroner i støtte for å delta i et pilotprosjekt som skal gjøre bibliotekenes tjenester bedre digitalt tilgjengelig for innbyggere. 

Mor og barn på bibliotek. - Klikk for stort bilde Anne Lise Norheim

Rogaland fylkeskommunes tilskuddsordning til bibliotekutvikling har i år 700 000 kroner til fordeling. 12 kommuner i Rogaland har søkt om, og får tilskudd til bibliotekutvikling for 2024 (se tabell nederst i saken).  

– De store temaene for årets søknader er bærekraft, globale spørsmål og felles nettsideløsning for bibliotekene i Rogaland, oppsummerer fylkesbiblioteksjef Britt Ellingsdalen i Rogaland fylkeskommune.  

Friby, foredrag og møteplass

Haugesund folkebibliotek skal utarbeide en bærekraftstrategi for biblioteket, i et samarbeid med kommunene Porsgrunn og Skien. Prosjektet skal resultere i et e-læringskurs for for bibliotekansatte. I tillegg til 160 000 kroner i støtte fra fylkeskommunen, bidrar Nasjonalbiblioteket med 500 000 kroner i støtte til dette arbeidet.  

Eigersund folkebibliotek skal etablere «Lørdagsuniverset» som er et månedlig foredrag for voksne og pensjonister i samarbeid med frivillige organisasjoner. Lund folkebibliotek skal videreutvikle biblioteket som møteplass, med hovedvekt på barn og unge som målgruppe. De to bibliotekene får henholdsvis 25 000 og 27 000 kroner i støtte fra fylkeskommunen.  

Stavanger fortsetter sin internasjonale satsing i samarbeid med blant andre ICORN, fribynettverket og det somaliske miljøet i Stavanger. Satsingen består blant annet av fysisk boksamling, utstillinger, digital formidling og temauker.  

Pådriver for digital utvikling  

Fylkesbiblioteksjef Britt Ellingsdalen. Foto - Klikk for stort bildeFylkesbiblioteksjef Britt Ellingsdalen

Rogaland fylkesbibliotek har over flere år vært en pådriver for å utvikle en bedre digital infrastruktur for bibliotek, både regionalt og nasjonalt. Felles nettsideløsning for bibliotekene i Rogaland er et pilotprosjekt for en nasjonal løsning, med oppstart første kvartal 2024.

– Avtalen om felles nettsideløsning er en milepæl i dette arbeidet, og er viktig for å få utviklet nasjonale løsninger, sier Ellingsdalen.

De ni kommunene Randaberg, Sokndal, Strand, Time, Sandnes, Suldal, Vindafjord, Lund og Klepp får til sammen 280 000 kroner i støtte til å dekke etableringskostnader i forbindelse med den nye nettsiden Libry Content. Den nye nettløsningen er foreløpig tatt i bruk av 17 biblioteker i Rogaland.  

Les mer om Libry Content

Regional-, kultur- og næringsutvalget vedtok 1. februar følgende fordeling til bibliotekutvikling i Rogaland i 2024:

2024 Tilskudd til bibliotekutvikling
Kommune Prosjekt Tildelt beløp 2024
Haugesund Bærekraftstrategi for bibliotek 160 000
Stavanger Forstå verden 170 000
Eigersund Opprettelse av lørdagsuniversitetet 25 000
Lund En møteplass for alle 27 000
Randaberg Felles nettside-/formidlingsløsning for bibliotekene i Rogaland 35 000
Sokndal Felles formidlingsløsning 20 000
Strand Felles formidlingsløsning 35 000
Time Felles formidlingsløsning 35 000
Sandnes Felles formidlingsløsning 60 000
Suldal Felles formidlingsløsning 20 000
Vindafjord Felles formidlingsløsning 20 000
Lund Felles formidlingsløsning 20 000
Klepp Felles formidlingsløsning 35 000
TOTALT 662 000

Om tilskuddsordningen

Tilskuddsordningen til bibliotekutvikling skal bidra til å utvikle folkebibliotekene i Rogaland. Tilskuddsordningen har søknadsfrist 1. desember hvert år.  

Les mer mer om tilskuddsordningen til Bibliotekutviklig i Rogaland

Fire ansatte ved Sølvberget bibliotek. Foto - Klikk for stort bildeAnsatte ved Sølvberget bibliotek i Stavanger.