Hvem fortjener årets kulturpris?

Tirsdag 2. april er fristen for å nominere kandidater til Rogaland fylkeskommunes kulturpris 2024. Kulturprisen deles ut av fylkesordfører Ole Ueland i fylkestinget i juni.

Fylkesordfører Ole Ueland. Foto - Klikk for stort bildeFylkesordfører Ole Ueland med statuetten av John Th. Josefsen som sammen med 100 000 kroner tildeles årets kulturprisvinner. Har du forslag til hvem det bør bli?

Rogaland fylkeskommune ønsker forslag på kandidater til årets kulturpris. Fristen for å nominere aktuelle kandidater er 2. april. 

Fylkeskommunes kulturpris har blitt delt ut siden 1979 og i fjor ble den tildelt Per Hasse Andersen, festivalsjef for Maijazz i Stavanger.

– Denne prisen betyr mye for meg, men også for jazzmiljøet og det frie feltet. Det er en anerkjennelse av det mange av oss jobber med, sa fjorårets kulturprisvinner under prisutdelingen i fylkestinget i juni i fjor.  

Les intervju med fjorårets kulturprisvinner Per Hasse Andersen.

Honnør for langvarig innsats

Kulturprisen er en honnør for langvarig innsats for kulturlivet i Rogaland, og består av en statuett av John Th. Josefsen samt et pengebeløp på 100 000 kroner. Ved valg av prisvinner skal det legges vekt på om innsatsen har hatt betydning for hele eller større deler av fylket og det skal være en rimelig fordeling mellom kulturområdene som fylkeskommunen har ansvar for.

Prisen tildeles enkeltpersoner bosatt i Rogaland. I særtilfeller kan den tildeles personer som er bosatt utenfor Rogaland, men som på en eller annen måte har arbeidet for å fremme kulturlivet i Rogaland, og samme person kan bare motta prisen én gang.  Fylkeskommunens kulturpris deles ut innenfor de områdene som kulturavdelingen har ansvar for: Idrett, kulturarv, litteratur, musikk, visuell kunst, film, scenekunst og den kulturelle frivilligheten.

Alle som vil kan nominere

Enkeltpersoner, kommuner, institusjoner og frivillige organisasjoner står fritt til å fremme forslag om aktuelle kandidater. Fylkeskommunens folkevalgte og fylkesdirektøren har også anledning til å foreslå kandidater, som ikke er foreslått av andre.

Foreslå kandidat til kulturprisen