Rekordstor tildeling av spillemidler

Over 200 millioner kroner tildeles anlegg for idrett og fysisk aktivitet i Rogaland i 2024. Dette er den høyeste summen som noen gang er delt ut i fylket.

Svømmehall uten folk - Klikk for stort bildeAustrått svømmehall i Sandnes er blant anleggene i Sandnes som får tilskudd. 8,1 millioner kroner er tildelt hallen i 2024. Jostein Kvernes Salvesen, Rogaland fylkeskommune

Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet er den desidert største tilskuddsordningen innen kultur- og idrettsfeltet i Rogaland.

Helt spesifikt tildeles 203 289 000 kroner til bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet i Rogaland for 2024.  

Dette er en økning på 19,9 millioner kroner fra fjoråret, og er den høyeste tildelingen av spillemidler gitt til Rogaland.

Norsk Tippings overskudd

Det er Rogaland fylkeskommune som fordeler pengene som hvert år blir stilt til disposisjon for bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet i fylket.

Midler til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg skal bidra til infrastruktur som gir befolkningen mulighet til å drive aktivitet, både i regi av den frivillige, medlemsbaserte idretten og gjennom muligheten for egenorganisert aktivitet.

Tildelingen av spillemidler skjer på oppdrag fra kultur- og likestillingsdepartementet, etter et gitt sett kriterier. Spillemiddelordningen er en del av Norsk Tippings overskudd.

Regional-, kultur- og næringsutvalget vedtok 30. mai følgende fordeling av årets spillemidler: