Stipend til 14 kunstnere og 4 idrettstalenter

En glasskunstner, fem dansere, en sprangrytter, tre billedkunstnere, to forfattere, en svømmer og en spydkaster, to musikere, en padler og en filmskaper er tildelt fylkeskommunens kultur og idrettsstipend for 2024.

Foto: Stipendvinnere. - Klikk for stort bildeFra venstre: Linda Merete Birkedal (scenekunst), Sjur Dagsland (musikk), Nils Viga Hausken (visuell kunst), Kristin Merete Hoffmann (litteratur), Alexander Montgomery-Andersen (scenekunst), Tove Kommedal (visuell kunst), Fredrik Holmen Lillegraven (visuell kunst), Kristen Rønnevik (visuell kunst), Marie Bru Eide (scenekunst), Ingvild Maria Thingnes (scenekunst), Karen Klepp (svømming), Victoria Jane Harley (scenekunst), Inga Rabben Reimers (spydkast), Martine Berheim Skår (sprangridning), Ingvild Bjerkeland (litteratur) og fylkesordfører Ole Ueland.

Rogaland fylkeskommunes kultur- og idrettsstipend er arbeidsstipend som skal bidra til at kunstnere og idrettsutøvere skal kunne videreutvikle seg innenfor sine felt. Stipendene skal tjene som stimulans og inspirasjon til fortsatt innsats for kulturlivet i Rogaland gjennom at det frigjøres tid til fordypning innen arbeidsfeltet. 

Stipendene har stor betydning for de utvalgte mottakerne ved å bidra til å sikre dem en større økonomisk trygghet.

14 kunststipend på 100 000 kroner og fire idrettstipend ble fredag 19. april delt ut av fylkesordfører Ole Ueland i Stavanger konserthus. 

– I vurderingen av søknadene er det lagt vekt på plan for stipendordningen, og i hvilken grad et stipend kan bidra til utvikling av egen karriere. Vi har også vurdert hvilke ringvirkning et stipend vil kunne gi lokalt og i fylket, sier Ueland.

Disse er tildelt kulturstipend for 2024

Kulturstipend, musikk

Foto: Sjur Dagsland (musikk). - Klikk for stort bildeSjur Dagsland (musikk).

Sjur Dagsland, Stavanger

Sjur Dagsland er multiinstrumentalist og komponist innen eksperimentell popmusikk. Han er utdannet ved Griegakademiet og NTNU i utøvende musikk og musikkteknologi. Dagsland har utmerket seg både nasjonalt og internasjonalt med sin avantgardistiske musikk, både som musiker og som komponist. Stipendet vil bidra til å frigjøre tid til å komponere både filmmusikk og materiale til en egen albumutgivelse, egenøving og forberedelser til turneer med broren Sturle Dagsland. 

Olav Christer Rossebø, Tysvær

Olav Christer Rossebø spiller fele, hardingfele, mandolin og gitar. Han er utdannet innen utøvende folkemusikk ved Norges musikkhøgskole i Oslo. Stipendet vil bli brukt til å fordype seg i folkemusikken fra Rogaland. Rossebø vil blant annet utforske spillestilene til spelemennene fra Suldal og Bjerkreim, med utgangspunkt i arkivopptak som finnes på Folkemusikkarkivet på Sand. Han vil også bearbeide og revitalisere dette materialet inn i musikken til band og prosjekter han spiller i.

 

Kulturstipend, scenekunst

Foto: Linda Merete Birkedal (scenekunst). - Klikk for stort bildeLinda Merete Birkedal (scenekunst).

Linda Merete Birkedal, Stavanger

Linda Merete Birkedal er blant de mest erfarne danserne og koreografene i fylket. Hun er utdannet på Trinity-Laban i London, med videreutdanning i Stavanger, Trondheim, København og Stockholm. Hennes kunstnerskap er delt i tre områder: danseforestillinger, dansefilm og stedspesifikke arbeider. Gjennom kompaniet Molitrix scenekunst har hun skapt scenekunstproduksjoner siden 1999. Birkedal er en sentral aktør innen scenekunstfeltet i Stavanger og fylket, og har også vært aktiv for å få på plass viktig infrastruktur for dansefeltet i regionen. Stipendet vil blant annet bidra til gjennomføring av ulike prosjekter, både nasjonalt og regionalt og samarbeid med norske og internasjonale kunstnere. 

Foto: Alexander Montgomery Andersen (scenekunst). - Klikk for stort bildeAlexander Montgomery Andersen (scenekunst).

Alexander Montgomery-Andersen, Stavanger

Alexander Montgomery-Andersen er dansk-amerikansk grønlender bosatt på Finnøy i Stavanger. Han har sin utdannelse fra Bårdar Akademiet, og er spesialisert innen moderne dans og samtidsdans. Han kan vise til omfattende aktivitet som scenekunstner, med egne prosjekter og deltakelse som skapende danser både lokalt og internasjonalt siden 2020. Med stipendstøtten ønsker han å utforske de fysiske aspektene ved gamle yrker, oversette denne kunnskapen til bevegelsesmateriale, og skape en forestilling som sammenligner bevegelse i gamle samfunn med dagens livsstil. 

Foto: Maria Bru Eide (scenekunst). - Klikk for stort bildeMaria Bru Eide (scenekunst).

Marie Bru Eide, Sandnes

Marie Bru Eide har tilbrakt de siste 12 årene i utlandet, og har sin utdannelse fra Peridance Capezion Center, New York og Den Danske Scenekunstskole. Hun har turnert nasjonalt og internasjonalt, og variert mellom å være medskapende dansekunstner. Stipendperioden skal Eide benytte til å etablere seg som dansekunstner i regionen, og til å opprettholde og videreutvikle utøverferdigheter, samt undersøke og utvikle den skapende delen av sitt kunstnerskap. Stipendet vil være viktig i etableringsfasen i Rogaland, og bidra til å løfte henne ytterligere som dansekunstner.

Foto: Ingvold Maria Thingnes (scenekunst). - Klikk for stort bildeIngvild Maria Thingnes (scenekunst).

Ingvild Maria Thingnes, Stavanger

Ingvild Maria Thingnes har danseutdannelse fra Universitetet i Stavanger. Hun er i sitt virke som dansekunstner opptatt av samskapende prosesser og tverrfaglige samarbeid, og er også leder og medgrunnlegger av KRA – Kunst Rom Arbeid. Thingnes er involvert i flere tverrkunstneriske konstellasjoner. Stipendet vil dekke research, metodeutvikling, reiser og ekstern kompetanse for å styrke rollen som skapende dansekunstner, og legge grunnlaget for å starte opp nye prosjekt og produksjoner.

Foto: Victoria Jane Harley (scenekunst). - Klikk for stort bildeVictoria Jane Harley (scenekunst).

Victoria Jane Harley, Stavanger

Victoria Jane Harley er dansekunster med base i Stavanger og Haugesund. Hun har sin danseutdannelse fra Universitetet i Stavanger og Gibney Dance i New York. Stipendet skal hun bruke til å videreutvikle og fordype seg innen egen praksis som utøvende og skapende dansekunstner. Hun ønsker også å frigi tid til å utforske dans på video og for å arbeide med stemmebruk relatert til arbeidet som scenekunstner. 

 

Kulturstipend, litteratur

Foto: Kristin Merete Hoffmann (litteratur). - Klikk for stort bildeKristin Merete Hoffmann (litteratur)

Kristin Merete Hoffmann, Stavanger

Kristin Merete Hoffmann debuterte med novellesamlingen Natten er et åpent rom i 2011 på Wigestrand forlag. Siden fulgte enda en novellesamling og én roman på samme forlag, og i 2021 utkom novellesamlingen Der hunden ligger begravd på Pelikanen forlag. Hoffmann har utmerket seg som en lokal forfatter som stødig og sikkert bygger et forfatterskap med nasjonalt nedslagsfelt. De psykologisk-realistiske novellene gir leseren innblikk i et mørke - tidvis mildt, tidvis altoppslukende - som har fast bopel i hovedpersonene. Hoffmann skal bruke stipendet til frikjøp av tid til skriving.

Foto: Ingvild Bjerkeland (litteratur). - Klikk for stort bildeIngvild Bjerkeland (litteratur).

Ingvild Bjerkeland, Haugesund

Ingvild Bjerkeland utga sin første bok i 2005, Ungdomsromanen Oscar Blue går under. I 2013 og 2015 fulgte to bildebøker for barn: Pøbler i pels og pyjamas og Monsterbølger. I 2023 utkom Udyr, en roman for barn og ungdom med sterke skrekk- og spenningselementer. Bjerkland fikk i 2023 ARKs barnebokpris for Udyr. Forfatteren har både med denne og hennes øvrige kvalitetsbøker bidratt til leselyst for barn og unge.  Bjerkeland skal bruke stipendet til frikjøp av tid til skriving, samt researchtur til Shetland.  
 

Kulturstipend, visuell kunst

Foto: Nils Viga Hausken (visuell kunst). - Klikk for stort bildeNils Viga Hausken (visuell kunst).

Nils Viga Hausken, Hjelmeland og København

Nils Viga Hausken jobber med korsstingsbroderiet som hans kunstneriske hovedmedium. Hausken har et sterkt engasjement i det lokale kulturlivet med et særlig blikk på kulturhistorie, håndverkstradisjoner og kunstneriske uttrykk og den koblingen disse også har til tid. Han har hatt utstillinger både i Kina, USA, Danmark og Norge. Hausken er utdannet fra København og Valencia. Stipendet vil gi mulighet til fordypelse og utvikling av kunstverket ”ME”, som er tiltenkt en utstilling i Ryfylke. Tematisk vil det omhandle menneskets identitet, integritet og orientering i en digital verden.

Foto: Tovve Kommedal (visuell kunst). - Klikk for stort bildeTovve Kommedal (visuell kunst).

Tove Kommedal, Stavanger

Tove Kommedal har engasjert seg sterkt i det lokale kunstmiljøet og har hatt en rekke utstillinger. Hun har hatt flere verv i kunstneriske organisasjoner som Norske Billedkunstnere, Norsk Billedhuggerforening, Norske billedkunstnere Rogaland NKB-R. Gjennom det kunstneriske virket og deltakelsen i kunstfellesskapet utforsker hun samtidskunstens grenser og bidrar til dialog om kunstens rolle i samfunnet. Intensjonen er å utfordre konvensjoner og skape samtaler om kunstens påvirkning på samfunnet. Stipendet vil bidra til videreutvikling som billedkunstner, realisering av kunstneriske prosjekter og deltakelse i utstillinger, samarbeid og studiereiser.

Karin Margaretha Forslund, Haugesund

Karin Margaretha Forslund er en svensk glasskunstner som er bosatt i Haugesund. Hun fra både Sverige, Danmark og USA. Hun har vunnet 1. pris i European Glass Context og har hatt flere internasjonale utstillinger. Arbeidene hennes spenner fra å undersøke definisjoner av materialsammensetning og utførelse av håndverk, til abstraksjoner av transparens, opasitet og speiling – samt performative videoarbeid og romlige installasjoner som omhandler intime opplevelser. Stipendet skal brukes til å utvikle et nytt kunstprosjekt som skal undersøke ideen av transparens og speil som material og konsept. Målet er verk og installasjoner for en utstilling både i Rogaland og internasjonalt.

Foto: Kristen Rønnevik (visuell kunst). - Klikk for stort bildeKristen Rønnevik (visuell kunst).

Kristen Rønnevik, Haugesund

Kristen Rønnevik er billedkunstner som arbeider med tverrfaglig, stedsbestemt og prosjektorientert relasjonell kunst. Rønnevik har utdannelse fra England, Tyskland og Sverige. De siste 15 årene har Rønnevik jobbet både i tradisjonelle utstillings- og festivalsettinger, samt mer prosessorientert utenfor institusjonene i inn og utland hvor han skaper og koreograferer rom og situasjoner ved hjelp av installasjoner, video-prosjekter, tekst og performance. Stipendet skal brukes til å arbeide med sin kunstneriske virksomhet i Haugesund, hvor han ønsker å erfare nye perspektiver og skape ny forståelse av landskapet en lever i. Han ønsker blant annet å vise i sine arbeider hvordan mennesker etterlater seg spor i naturen og i bymiljøet, og hvordan vi kan ta et større ansvar og bli mer bevisst vår egen adferd.

Foto: Fredrik Holmen Lillegrav. - Klikk for stort bildeFredrik Holmen Lillegrav (visuell kunst).

Fredrik Lillegraven, Stavanger 

Fredrik Lillegraven er filmregissør, manusforfatter og dramaturg bosatt i Stavanger. Han har jobbet profesjonelt i filmbransjen i Rogaland siden slutten av studiene i 2016, og har en BA i filmteori og dramaturgi fra California State University.  Lillegraven har jobbet som filmregissør, forfatter og produsent med hovedvekt på kortfilmer og musikkvideoer. Lillegraven ønsker å utvikle filmprosjektet ‘Thea & Tobias og det magiske kameraet’, en spillefilm for barn og familie. Dette vil bli hans debut spillefilm som manusforfatter og filmregissør. Stipendet vil kunne bidra til å prosjektet i form av filmens manuskript og filmens kunstneriske målsettinger.

 

Disse er tildelt idrettsstipend for 2024

Nicolai Lønning, Tysværvåg

Nicolai Lønning er 20 år, og har i over 12 år drevet med padling. Han har etablert seg som en av de beste padlerne i Norge, og kan vise til gode resultater både nasjonalt og internasjonalt. For tiden bor Nicolai på Østlandet for å være nærmere landslagstrenere og få oppfølging fra Olympiatoppen. Det store målet i 2024 er OL i Paris, sammen med makker Gunnar Eide på distansen K2 500 m. Kvalifiseringen skjer i Ungarn i mai. Nicolai sin plan for stipendperioden er derfor å få lagt et så godt treningsgrunnlag som mulig. Det planlegges til sammen 10 ukers treningssamling, med 6 uker i Spania og 4 uker på høydetrening i Colombia.  

Foto: Martine Berheim Skår (sprangridning) - Klikk for stort bildeMartine Berheim Skår (sprangridning).

Martine Berheim Skår, Klepp

Martine Berheim Skår bruker rundt 6 timer hver dag på sprangridning. Som elev på linjen toppidrett hest på Øksnevad vgs. har hun god anledning til å utvikle seg som rytter, parallelt med å få seg en utdannelse. I en alder av 17 år har Martine allerede flere medaljer fra både Norgesmesterskap og Nordisk mesterskap. Resultatene har gjort at Martine har fått plass på juniorlandslaget i sprangridning. I tillegg til å trene for å fremme egne prestasjoner, finner Martine også tid til å undervise barn på rideskolen ved Sandnes og Jæren rideklubb. Planen for 2024 er å ta steget videre ut i Europa med mål om å kvalifisere seg til EM og delta på det norske laget i Nations Cup. Stipendet vil bidra til at Martine kan delta på stevner og samlinger som vil bidra til hennes utvikling som sprangrytter.

Foto: Karen Klepp (svømming). - Klikk for stort bildeKaren Klepp (svømming).

Karen Klepp, Stavanger

Karen Klepp har i en alder av 15 år, allerede begynt å ta medaljer på seniornivå nasjonalt i svømming. Karen tok også en bronse på 100 meter bryst langbane i ungdoms-OL i Slovenia i 2023. Ifølge trenerteamet i Stavanger Svømmeklubb er det ytterst sjelden at Rogaland ser et talent av Karens størrelse. Karen går nå på Wang Ung og ønsker fra høsten å begynne på St. Svithun videregående skole på idrettslinjen Talenter mot Toppen. Karen sitt mål for 2024 er blant annet å kvalifisere seg til junior EM i Vilnius i juni. Den store drømmen er å representere Norge i OL i 2028. For å oppnå målet, planlegges blant annet landslagssamlinger i Oslo og Bergen, og en treningsleir på Tenerife. Idrettsstipendet er derfor et viktig bidrag for hennes videre utvikling som toppidrettsutøver.  

Foto: Inga Rabben Reimers (spydkast). - Klikk for stort bildeInga Rabben Reimers (spydkast).

Inga Rabben Reimers, Sandnes

Inga Rabben Reimers er et stort talent innen spydkast, og tok gull i spyd under ungdomsmesterskapet i 2023. Inga representerer Sandnes IL og er en av ti medlemmer i idrettslaget som er tatt ut til å representere Norge i 2024. Hun har også hevdet seg nasjonalt innen andre kastøvelser som kule og diskos. I tillegg til å legge ned mye arbeid i å utvikle seg som friidrettsutøver, bidrar Inga som trener i barneidretten i Sandnes IL. Planen for stipendperioden er blant annet treningsleirer på Tenerife og i Portugal. I tillegg skal hun delta på en rekke konkurranser i inn- og utland, som forhåpentligvis også innebærer deltakelse i U20 VM i Peru i august.