2,2 millioner til friluftslivsarbeid i Rogaland

Langrennsløype på Giljastølen, broer på Vibrandsøy og fjerning av fremmedarter er blant de 21 prosjektene som til sammen får 2,2 millioner kroner i tilskudd. 

Vibrandsøy. Foto - Klikk for stort bildeHaugesund kommune får 175 000 kroner i tilskudd for å oppføre nye broer på Vibrandsøy.

Skal motivere til aktivitet og formidling

Tilskudd til friluftslivsarbeid deles ut årlig av fylkeskommunen, og skal bidra til tilrettelegging og skjøtsel av viktige natur- og friluftsområder i Rogaland. Den skal i også motivere til utendørs aktivitet og formidling av kunnskap om friluftsliv. Årets tildelinger er gjort i tråd med regionalplan for friluftsliv og naturforvaltnings fire satsingsområder: gode tettsteder, kystfriluftsliv, klimatilpasning, samt kunnskap og formidling.

Disse fikk støtte

Tilskudd til friluftslivsarbeid for 2024
Søker Tiltak Tildelt beløp i kroner
Bjerkreim kommune kulturavdelingen Tilrettelegging av tilkomst til dagsturhytta, og skogrydding rundt Frisbeegolfbane Vikeså 60 000
Dirdal IL Søknad om støtte for utvikling av løypetrasè for langrenn på Giljastølen 100 000
Gjesdal kommune Gjesdal friluftslivsnettverk 100 000
Hjelmeland kommune kulturkontoret Fornying av merka turløyper i Hjelmeland 115 000
Hå gamle prestegard Familiedag med påsketradisjoner 2. påskedag 2024 34 500
Imsland grendautval Rydding og skilting av turvei og sti fra Imslandsgarden til Kvaløy 30 000
Karmøy kommune Etablering av lys på parkeringsplassen til turområdet rundt Fotvatnet 55 500
Karmøy kommune Utbedring av adkomst til Karmøy kommunes dagsturhytte 135 000
Kringsjås venner Byheiene friluftsarbeid 47 000
Kringsjås venner Prosjekt Gapahuk 160 000
Norges jeger- og fiskerforbund i Rogaland Hekta 200 000
Sandnes kommune Etablering Aktivitetsløype i Alsvik, fase 2 100 000
Sandnes kommune Informasjonstiltak om natur- og friluftslivsverdier i Sandnes kommune 100 000
Sandnes kommune Opprusting av traktorvei til turvei 150 000
Skogselskapet i Rogaland Skog på timeplanen, Njåskogen 2024 78 000
Skogselskapet i Rogaland Skogen for alle - tilrettelagte familieaktiviteter 25 000
Stavanger turistforening Friluftsliv for alle med DNT tilrettelagt 200 000
Strand kommune Skilting turstier i Strand kommune 350 000
Svandalen løypelag Tilrettelegging for økt skiglede i Svandal - Sauda 90 000
Utsira kommune Kulturminneløypa i Vestramarka Utsira 100 000
Totalsum 2 230 000