Regionale utviklingstrekk Rogaland

Rapporten “Regionale utviklingstrekk Rogaland” gir informasjon om utviklingstrekk i Rogaland innen ulike samfunnsområder. Den er et kunnskapsgrunnlag for utvikling av regionalpolitiske mål og strategier i Rogaland. Rapporten gis ut årlig.

Regionale utviklingstrekk 2021

Rapporten gir oppdatert informasjon om utviklingstrekkene og trendene innen flere ulike samfunnsområder og er et solid kunnskapsgrunnlag for utvikling av regionalpolitiske mål og strategier for fylket vårt.

Regionale utviklingstrekk 2021 (PDF, 8 MB)

Rapporter fra tidligere år