Folkets hus i Sauda

Fredningsforslaget for Folkets Hus i Sauda er lagt ut til offentlig ettersyn. 31. august er frist for å komme med merknader eller uttalelser.

Utviklingsstipend tradisjonshåndverkere

Ei ny stipendordning for tradisjonshandverkarar skal stimulere og inspirere til innsats for kulturarven i Rogaland.

Det var bred politisk enighet når tre av statstbudsjettets tildelingen til kulturminner for første gang skulle vedtas av fylkespolitikerne. 

Rikssamlingsjubileet lanserer program ved Avaldsnes

Programmet for Rikssamlingsjubileets hovedmarkering er klart. Det er bare å stryke ringbrynja, slipe sverdet og begynne å glede seg til sommerens arrangementer fra Haraldshaugen i nord til Hafrsfjord i sør.

 Tilskotsordninga til verneverdige bygg og anlegg har i år ei budsjettauke på 350 000 kroner. No får 48 ulike prosjekt til saman 1 565 000 kroner i tilskot.

I anledning frivillighetens år i 2022 har klima og miljødepartementet satt av midler til lokalt og frivillig arbeid for å tilrettelegge, skjøtte og formidle historiske veger, stier og ferdselsårer

Kulturhistoriske landskap av nasjonal interessere (KULA) skal bli et landsdekkende register over landskap med nasjonale interesser. Nå er 19 landskap i Rogaland en del av dette registeret. 

Onsdag 20. oktober var Øystein Hagland og Carl Gordon Stavøstrand fra Riksantikvaren på besøk for å se på kulturminner knyttet til jøders liv og virke i Rogaland.

Tittelen kan høres  ut som en sang av Tønes, men det er helt sant at det har skjedd: Andre helgen i oktober var det vindusrestaureringskurs i det gamle fiskerimuseet i Sogndalstrand. 

Gamle kraftinstallasjoner kan bli nye turistattraksjoner i kombinasjon med natur- og kulturopplevelser i Rogaland.

Til toppen