Heder til handverkarar

  Jørn Magne Flesjå vil dokumentere riggen til små båtar i Rogaland som er 100–170 år gamle, mens Leif Harald Jørmeland skal lære seg lafteteknikk for å ta vare på gamle hus. Til dette har dei fått fylkeskommunen sitt nye utviklingsstipend for tradisjonshandverkarar.  

Folkets Hus blir foreslått freda

  Fredingsforslaget for Folkets Hus i Sauda er lagt ut til offentleg ettersyn. 31. august er frist for å komme med merknader eller fråsegner.

Nytt stipend for gammalt handverk

Ei ny stipendordning for tradisjonshandverkarar skal stimulere og inspirere til innsats for kulturarven i Rogaland.

Unison støtte til kulturminner

Det var bred politisk enighet når tre av statstbudsjettets tildelingen til kulturminner for første gang skulle vedtas av fylkespolitikerne. 

Her er programmet for Rikssamlingsjubileet

Programmet for Rikssamlingsjubileets hovedmarkering er klart. Det er bare å stryke ringbrynja, slipe sverdet og begynne å glede seg til sommerens arrangementer fra Haraldshaugen i nord til Hafrsfjord i sør.

Meir pengar til verneverdige bygg og anlegg

  Tilskotsordninga til verneverdige bygg og anlegg har i år ei budsjettauke på 350 000 kroner. No får 48 ulike prosjekt til saman 1 565 000 kroner i tilskot.

19 landskap i nasjonalt register

Kulturhistoriske landskap av nasjonal interessere (KULA) skal bli et landsdekkende register over landskap med nasjonale interesser. Nå er 19 landskap i Rogaland en del av dette registeret. 

Riksantikvaren befarte jødiske kulturminner i Rogaland

Onsdag 20. oktober var Øystein Hagland og Carl Gordon Stavøstrand fra Riksantikvaren på besøk for å se på kulturminner knyttet til jøders liv og virke i Rogaland.

På vindusrestaureringskurs i Sogndalstrand

Tittelen kan høres   ut som en sang av Tønes, men det er helt sant at det har skjedd: Andre helgen i oktober var det vindusrestaureringskurs i det gamle fiskerimuseet i Sogndalstrand.  

Kraftverk kan bli turistattraksjoner

Gamle kraftinstallasjoner kan bli nye turistattraksjoner i kombinasjon med natur- og kulturopplevelser i Rogaland.

Til toppen