Noen har mistet en liten kam et sted i Randaberg en gang for rundt 1000 år siden. I helgen fant Morten Eek fra Rygene metallsøkerklubb kammen som trolig er fra tidlig middelalder eller vikingtid.

Huseiere i Sogndalstrand har vært skeptiske til bruk av linoljemaling. Nå vil Bjarte Haugland i nummer 4, gi den tradisjonelle malingsteknikken en grundig sjanse og maler med linoljemaling etter alle kunstens regler.

Våre rådgivere får en del spørsmål som går igjen fra publikum. Her har vi laget en samling med for tiden noen av de mest stilte spørsmålene og svar.

I 2022 er det 1150 år siden slaget i Hafrsfjord. Rikssamlingsjubileets hovedmarkering vil foregå i perioden 8. – 19. juni og det planlegges folkefest og aktiviteter for hele familien flere steder i fylket.

Ein ny regionalplan for kulturmiljø skal legge til rette for bevaring, bruk og utvikling av kulturmiljø i Rogaland. Planprogrammet er nå lagt ut på høyring fram til 15. april.

Det gamle passasjerfartøyet M/B "Suldal" er et av de ni fartøyene som får totalt 1,9 millioner kroner i tilskudd til restaurering og vedlikehold av verneverdige fartøyer.

"Mørkedalshuset" i Rekefjord er ein av dei 48 søknadane som får totalt 1,3 millionar kroner i tilskot til verneverdige bygg og anlegg i 2021. 

 Folkets hus i Sauda foreslås fredet, og nå ber fylkeskommunen om innspill til utformingen av fredningsforslaget. Frist for merknader er 1. februar.

Nå kan pilegrimsreisen fra Egersund til Nidaros også nytes mellom to permer og gjennom kameralinsen til Rune Nylund Larsen.   

Fylkeskommunen er i gang med å lage den første regionale kulturminneplanen sidan 1989.

Til toppen