Aktuelt kulturminner og vern - Rogaland fylkeskommune

Ein ny regionalplan for kulturmiljø skal legge til rette for bevaring, bruk og utvikling av kulturmiljø i Rogaland. Planprogrammet er nå lagt ut på høyring fram til 15. april.

Det gamle passasjerfartøyet M/B "Suldal" er et av de ni fartøyene som får totalt 1,9 millioner kroner i tilskudd til restaurering og vedlikehold av verneverdige fartøyer.

"Mørkedalshuset" i Rekefjord er ein av dei 48 søknadane som får totalt 1,3 millionar kroner i tilskot til verneverdige bygg og anlegg i 2021. 

 Folkets hus i Sauda foreslås fredet, og nå ber fylkeskommunen om innspill til utformingen av fredningsforslaget. Frist for merknader er 1. februar.

Nå kan pilegrimsreisen fra Egersund til Nidaros også nytes mellom to permer og gjennom kameralinsen til Rune Nylund Larsen.   

Fylkeskommunen er i gang med å lage den første regionale kulturminneplanen sidan 1989.

 Takket være godt samarbeid har et lokalt prosjekt, og en forundringspakke for arkeologer, blitt løftet opp til et større nasjonalt prosjekt og åpningen av fylkets første historiske vandrerute. 

Dei første føtene trakka på stien for 9000 år sidan. No blir «Driftavegen gjennom Viglesdalen» den aller første historiske vandreruta i Rogaland.

Riksantikvarens forslag til Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse (KULA) i Rogaland er lagt ut på høring, med høringsfrist 15. september. 

Til toppen