Da Kristin Bern og Erling Ritland overtok gården på Foss i Suldal i 2017 holdt alle bygningene på å falle sammen. Først sikret de takene på alle hus, så satte de i gang med å restaurere våningshuset.

Det er en slags historisk ironi over det faktum at svart-hvitt fotografier av gamle trehusmiljø skjuler fargekombinasjoner som i våre dager ofte er overmalt med hvite strøk. Konservatorene fra NIKU har sine metoder for å finne den rette koden. 

 

Da Erling Munthe ville rive den gamle driftsbygningen på Fevoll i Hjelmeland, så Johan Skjeivik på Meling i Strand muligheten for å flytte grindverket hjem til seg. Med på lasset følger historier fra et slott i Belgia.  

Noen har mistet en liten kam et sted i Randaberg en gang for rundt 1000 år siden. I helgen fant Morten Eek fra Rygene metallsøkerklubb kammen som trolig er fra tidlig middelalder eller vikingtid.

Huseiere i Sogndalstrand har vært skeptiske til bruk av linoljemaling. Nå vil Bjarte Haugland i nummer 4, gi den tradisjonelle malingsteknikken en grundig sjanse og maler med linoljemaling etter alle kunstens regler.

Våre rådgivere får en del spørsmål som går igjen fra publikum. Her har vi laget en samling med for tiden noen av de mest stilte spørsmålene og svar.

I 2022 er det 1150 år siden slaget i Hafrsfjord. Rikssamlingsjubileets hovedmarkering vil foregå i perioden 8. – 19. juni og det planlegges folkefest og aktiviteter for hele familien flere steder i fylket.

Ein ny regionalplan for kulturmiljø skal legge til rette for bevaring, bruk og utvikling av kulturmiljø i Rogaland. Planprogrammet er nå lagt ut på høyring fram til 15. april.

Det gamle passasjerfartøyet M/B "Suldal" er et av de ni fartøyene som får totalt 1,9 millioner kroner i tilskudd til restaurering og vedlikehold av verneverdige fartøyer.

"Mørkedalshuset" i Rekefjord er ein av dei 48 søknadane som får totalt 1,3 millionar kroner i tilskot til verneverdige bygg og anlegg i 2021. 

Til toppen