To millioner til verneverdige bygg og anlegg

49 søkere får til sammen to millioner kroner i støtte for å ta vare på bygg og anlegg av kultur- eller arkitekturhistorisk verdi. 

Sjøhus. Foto - Klikk for stort bildeSjøhus på Utsira

De verneverdige bygningene er viktige for Rogalands historie og identitet, og det er avgjørende å bevare dem for kommende generasjoner. Fylkeskommunens tilskuddsordning skal bidra til at bygg og anlegg av særlig kultur- og/eller arkitekturhistorisk nasjonal, regional og lokal verdi bevares.

Årets budsjettramme for tildeling til ulike prosjekter og strakstiltak er 1,5 millioner kroner.  
I tillegg til dette kommer 597 000 kroner som er omdisponert fra tidligere års bevilgede tilskudd. Det totale beløpet er derfor på over to millioner kroner, hvor 100 000 kroner settes av til strakstiltak i 2024. 

Sjøhus på Austre Bokn. Foto - Klikk for stort bildeSjøhus på Austre Bokn.

Søknader for 14,5 millioner

– Tilskuddsmidlene og den rådgivningen som følger med er en viktig anerkjennelse av den betydningsfulle innsatsen som eierne legger ned for å ivareta vår felles kulturarv, sier Marianne Enoksen, seksjonssjef for kulturarv i Rogaland fylkeskommune. 
Årets søknadsbeløp er på totalt 14,5 millioner kroner, noe som overstiger den tilgjengelige økonomiske budsjettrammen mange ganger. Det gjør det vanskelig å imøtekomme forventningene om tilskudd til verneverdige bygg og anlegg.
– Tilskuddsordningen gir oss også en oversikt over restaurerings- og rehabiliteringsprosjekter som pågår i fylket. Selv om tilskuddsbeløpene kan virke små, har det stor betydning at vi har kontakt og dialog med søkerne. Det er en viktig del av vår samfunnsoppgave, sier Enoksen.

Hun roser det gode arbeidet som medarbeiderne har gjort i behandlingen av årets søknader. Det samme gjorde politikerne i regional-, kultur- og næringsutvalget (RKNU) som i sitt møte 1. februar vedtok følgende fordeling av tilskudd til verneverdige bygg og anlegg 2024: 

2024 Tildeling verneverdige bygg
Søker Kommuner Bygninger Tiltak Tilskudd
Kari Christensen Bokn Sjøhus Nytt gulv 3. etasje 25000
Hans Arvid Rodvelt Eigersund Driftsbygning Totalrestaurering av uteløe 25000
Jorunn Karin Pedersen Eigersund Bolighus Skifte dør og vindu 15000
Bøe Eiendom As Eigersund Næring/bolig Omlegging av tak 70000
Stiftelsen Haugesjøen Haugesund Sjøhus Totalrestaurering tilbygg 10000
Jon Helge Hausken Hjelmeland Driftsbygning Skifte av kledning 30000
Kof As Hjelmeland Driftsbygning Omlegging av tak + reparasjon av takkonstruksjon 70000
Odd Fosså Hjelmeland Driftsbygning Omlegging av tak 60000
Siri Viga Hjelmeland Bolighus Omlegging av tak 60000
Svein Mikal Ødemotland Bolighus Nye vinduer + restaurering dører 50000
Kystlaget Kormt Karmøy Sjøhus Skifte av kledning 30000
Aurora Aastad Karmøy Bolighus Totalrestaurering våningshus 60000
Stiftelsen Vigsnes Grubeområde Karmøy Utomhuselement Reparasjon av kai 40000
Haldis Dagmar Lunde Karmøy Bolighus Tilbakeføring fasade 25000
Kjersti Vinje Karmøy Bolighus Nye takrenner og nedløp 40000
Bjellandparken As Kvitsøy Hummerpark Totalrestaurering hummerpark 50000
Rune Nysted Sandnes Næringsbygg Istandsetting fasade 50000
Christen Iben Minos Sandnes Naust Nye naustdører, reparasjon av murer 20000
Børge Næss Sandnes Driftsbygning Totalrestaurering av stavløe 60000
Christen Iben Minos Sandnes Bolighus Nye kjellervinduer + drenering 25000
Nils Hoftun Sauda Næringsbygg Totalrestaurering av gammelt bakeri 30000
Aud Hege Hebnes Sauda Næring/bolig Ny kledning, vinduer og restaurere dører 60000
Marius Gruppen As Sokndal Driftsbygning Totalrestaurering låve 50000
Alf Torstein Pettersen Sokndal Bolighus Restaurering dør 12000
Alf Torstein Pettersen Sokndal Bolighus Restaurering av vinduer og fasade mot sør 50000
Kystkultursamlingen i Tananger Sola Naust Gjenreisning av naust 30000
Sømmebakken Eiendom As Sola Undervisningsbygg Restaurering vinduer 50000
Sømmebakken Eiendom As Sola Undervisningsbygg Restaurering vinduer 30000
Eir Høydal Stavanger Bolighus Nye vinduer 40000
Marita Skogen Stavanger Bolighus Tilbakeføring fasade 40000
Arne Johan Larsen Stavanger Bolighus Omlegging av tak, rehabilitering av fasader, nye vinduer 65000
Sameiet Øvre Strandgate 35 Stavanger Bolighus Rehabilitering av nord- og sørfasade 65000
Anne Brit Hidle Stavanger Eldhus Omlegging av tak 50000
Hilde Alette Moore Stavanger Bolighus Tilbakeføring fasade 50000
Jone Staalesen Stavanger Næring/bolig Restaurering dør 15000
Anne Merete Bruheim Stavanger Bolighus Tilbakeføring fasade 20000
Børild Haughom Stavanger Bolighus Omlegging av tak 50000
Agnethe Øvrebekk Stavanger Bolighus Omlegging av tak 35000
Ida Bruheim-Escobar Stavanger Bolighus Tilbakeføring fasade  40000
Corinna Kruse Stavanger Bolighus Omlegging av tak 35000
Vegard Ankarstrand Suldal Utedo Rehabilitering av utedo 15000
Jan Gunnar Helmikstøl Suldal Kvernhus Totalrestaurering av kvernhus 50000
Synnøve Hønsi Utsira Sjøhus Nye vinduer 30000
Agnar Ståle Naustdal Vindafjord Bolighus Ny kledning 40000
Anne Grete Meling Vindafjord Bolighus Reparasjon av grunnmur 50000
Dag Hans Nagel-Alne Vindafjord Eldhus Takkonstruksjon og tekking av tak 50000
Bård Oliver Gjellestad Vindafjord Eldhus Reparasjon av takkonstruksjon + legge om helletak 40000
Jone Tveit Vindafjord Næringsbygg Legge om tak 50000
Jone Tveit Vindafjord Driftsbygning Totalrestaurering av driftsbygning 40000
Strakstiltak 100000

 

Bolig i Stavanger. Foto - Klikk for stort bildeNæring/bolig i Stavanger, en av de 49 søkerne som får støtte fra tilskuddsordningen til verneverdige bygg og anlegg i Rogaland i 2024.

Informasjon om tilskuddsordningen

Fristen for å søke tilskudd til verneverdige bygg og anlegg er 1. november hvert år.  

Les mer om tilskuddsordningen for verneverdige bygg og anlegg